Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Training & Development
 • Annual Leave

Job Description

1. Triển khai các hoạt động cải tiến

 • Triển khai và thúc đẩy các dự án cải tiến liên tục với vai trò điều phối dự án.
 • Nhận diện đánh giá các vấn đề có thể gây ảnh hưởng đến hiệu quả vận hành & đề xuất cải tiến.
 • Thường xuyên làm việc với các đơn vị để nắm bắt các hoạt động vận hành đồng thời, tìm kiếm các cơ hội để thực hiện hoạt động cải tiến

2. Chuẩn hóa các quy trình, hoạt động 

 • Chuẩn hóa việc xây dựng quy trình tại PNJ.
 • Phát triển các công cụ và phương pháp thích hợp để duy trì các cải tiến trong toàn tổ chức.

3. Các công việc có liên quan 

 • Tham gia các dự án theo chỉ đạo của Giám đốc.
 • Phối hợp với đơn vị liên quan tổ chức đào tạo kiến thức, các cuộc họp, hội thảo, tập huấn, nâng cao nghiệp vụ, giải quyết khó khăn, vướng mắt cho các đơn vị.
 • Thực hiện các công việc do cấp trên giao

Job Requirement

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

 • Bằng cấp: Đại học
 • Trình độ ngoại ngữ: Thành thạo Tiếng Anh 
 • Hiểu biết về công cụ Lean/ 6Signma và các công cụ khác liên quan đến cải tiến liên tục.

CÁC KỸ NĂNG

 • Kỹ năng mềm: Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục; Kỹ năng giải quyết vấn đề
 • Kỹ năng truyền đạt hoặc đào tạo
 • Kỹ năng quản lý dự án
 • Kỹ năng tư duy phân tích
 • Có khả năng sử dụng các phần mềm thiết kế quy trình, phân tích dữ liệu.
 • Kỹ năng công việc: Thông thạo Excel, Word văn phòng, PowerPoint, Viso,…

CÁC YÊU CẦU KHÁC:

 • Làm việc cẩn thận, tỉ mỉ, khoa học.
 • Nhiệt tình, nhạy bén, linh động để giải quyết các công việc được giao
 • Chính trực
 • Có tinh thần trách nhiệm cao và bảo mật tốt.
 • Khéo ứng xử, khiêm tốn.
 • Có tinh thần đồng đội.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên Viên Cao Cấp - Hành Chính (Mua Hàng Nội Bộ)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/10/2023

Chuyên Viên Cao Cấp Phân Tích Nhu Cầu (Demand Analyst)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/10/2023

Chuyên viên cao cấp - Kế Hoạch Hàng Hóa (Merchandiser)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 14/11/2023

Data Science Expert

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 13/11/2023

[HCM] NHÂN VIÊN THỦ QUỸ

Location: Ho Chi Minh Salary: 6 Tr - 9 Tr VND Expired Date: 28/11/2023

[HCM] TƯ VẤN VIÊN (Q1, Q4, Q7, Q10, HÓC MÔN, CỦ CHI)

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 27/11/2023

Thợ Nữ Trang (Thợ Kim Hoàn)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/10/2023

Công nhân kỹ thuật (Kim hoàn)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/10/2023

Chuyên viên Phân Tích Giá

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/11/2023

Chuyên viên cao cấp Kế hoạch (Senior Supply Planner)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/11/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.