Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 1. Thiết kế Tượng mô hình 
 • Thiết kế 3D dựa theo các thông tin được mô tả, đạt yêu cầu về tính mỹ thuật, kỹ thuật.
 • Thảo luận trao đổi với các bộ phận thiết kế để thực hiện đúng theo yêu cầu.
 • Trực tiếp vẽ 3D bằng các phần mềm Matrix/ Rhinoceros/ Đặc biệt là phần mềm ZBRUSH.
 •  Triển khai chi tiết, giải thích bản vẽ, kiểm tra thông số cơ bản trên file 3D.
 • Thực hiện các công việc phát sinh khi có yêu cầu và chỉ đạo của các cấp quản lý trực tiếp và gián tiếp.

       2.Thiết kế trang sức 

 • Thiết kế 3D dựa theo các thông tin được mô tả, đạt yêu cầu về tính mỹ thuật, kỹ thuật.
 • Tham khảo bản tiêu chí mẫu mã các dòng hàng để thực hiện đúng tiến độ.
 • Thực hiện chỉnh sửa mẫu thiết kế 3D phù hợp nếu cần.

Job Requirement

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

 • Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học ngành Mỹ thuật, thiết kế Mỹ thuật công nghiệp.
 • Trình độ ngoại ngữ (nếu cần): Không cần thiết.
 • Các học vấn khác cần cho ngành nghề:  Tin học văn phòng , Chứng chỉ đồ họa.

CÁC KINH NGHIỆM LIÊN QUAN

 • Số năm kinh nghiệm liên quan: tối thiểu 2  năm.
 • Sử dụng thành thạo chương trình thiết kế Rhino, Matrix, photoshop, corel, Zbrush.

CÁC YÊU CẦU KHÁC

 • Có khả năng đọc bản vẽ tượng, mô hình, trang sức.
 • Nhạy bén trong việc nhận dạng các xu hướng thiết kế mới.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Thực Tập Sinh Graphic Designer - CAO Fine Jewellery

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 20/10/2023

Chuyên Viên Thiết Kế 2D

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 14/10/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.