Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

1. Vận hành các chương trình trên Customer Data Platform 

- Vận dụng các tính năng đang có của Customer Data Platform bao gồm: tổng hợp dữ liệu, marketing channels (Email, SMS, Zalo, Web Personalization, QR code,...) vào các chương trình marketing. 

- Tổng hợp các kết quả chương trình và đưa ra phân tích hiệu quả trên nguồn lực đầu tư.
2. Quản lý dự án Customer Data Platform chung. 

- Theo dõi các hoạt động tích hợp, phát triển dự án sản phẩm Customer Data Platform và hỗ trợ thông báo, thực thi khi cần. 

- Lên lịch sắp xếp kế hoạch làm việc giữa các đối tác trong dự án.

- Hỗ trợ tổng hợp báo cáo cho dự án.
3. Công tác hành chính 

- Thực hiện các công việc hành chính của phòng như: chấm công, đặt phòng họp, dịch vụ nội bộ… 

- Phân loại, bảo quản,lưu trữ hồ sơ,lưu, tài liệu, chứng từ, hợp đồng.

Job Requirement

- Có 3 -4 năm kinh nghiệm trong mảng Growth Digital hoặc CRM

- Các kinh nghiệm làm việc có liên quan đến công việc hiện tại: Một trong các kỹ năng 
hoặc kinh nghiệm liên quan đến: Digital Marketing, CRM, SEO, BI, BA, Project Management hoặc Product Management.

- Có kinh nghiệm làm việc với các tool Insider, Blueshift, MoEngage, v.v.  

- Có kinh nghiệm trong ecommerce, retail là một lợi thế

CÁC KỸ NĂNG 
- Kỹ năng công việc: Project Management, Data driven
- Có kinh nghiệm giải quyết vấn đề trong môi trường công nghệ là một điểm cộng.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

[HCM] CHUYÊN VIÊN MARKETING - MARKETING SPECIALIST

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 25/01/2024

Nhân Viên Điều Phối Kênh - Thương mại điện tử (HĐ 6 Tháng)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 26/12/2023

Regional Sales Manager

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/12/2023

Nhân Viên Điều Phối Đơn Hàng - Kênh Thương Mại Điện Tử

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 12/12/2023

Chuyên Viên - Quản Trị Mô Hình Dữ Liệu (Data Modeling)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 25/12/2023

Chuyên Viên Điều Phối Truyền Thông & Đối Ngoại

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 18/12/2023

Chuyên Viên Cao Cấp - Quan Hệ Đối Ngoại

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 18/12/2023

Chuyên viên CSR

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 18/12/2023

Senior Art Lead

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 25/12/2023

Chuyên Viên Cao Cấp Dự Báo (Demand Planner)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/11/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.