Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development

Job Description

1. Lập trình ABAP

 • Thực hiện việc lập trình bằng ngôn ngữ ABAP cho hệ thống SAP ERP.
 • Các phân hệ FI, CO, MM, PP, SD..
 • Hỗ trợ triển khai dự án phần mềm đã phát triển theo sự điều phối của trưởng bộ phận.
 • Tham gia quá trình cài đặt cấu hình database, application, report server…
 • Báo cáo quá trình hỗ trợ triển khai cho Quản lý cao cấp
 • Test thử nghiệm.

2. Thực hiện các công việc đào tạo, hướng dẫn cho các đơn vị trong dự án.

 • Tham gia và hướng dẫn viết các quy trình nghiệp vụ vận hành.
 • Tham gia đào tạo (nếu cần)
 • Thực hiện các công việc được Ban lãnh đạo phân công

3. Thực hiện các công việc khác do cấp trên, Công ty giao.

Job Requirement

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

 • Bằng cấp và chuyên ngành:  Đại học trở lên           - Chuyên ngành: CNTT
 • Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh -  Đọc hiểu tài liệu tốt.
 • Các học vấn khác cần cho ngành nghề: Có kiến thúc nghiệp vụ về mảng dữ liệu.

CÁC KINH NGHIỆM LIÊN QUAN

 • Số năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương (phạm vị, quy mô, ngành nghề…): 3 năm trở lên.
 • Số năm kinh nghiệm làm việc có liên quan đến công việc hiện tại: có kinh nghiệm tối thiểu 02 năm trong lĩnh vực phát triển phần mềm

CÁC KỸ NĂNG

 • Kỹ năng công việc:  
 • Kỹ năng mềm:
  • Kỹ năng Quản lý theo quy trình
  • Kỹ năng Nhạy bén trong ứng xử

CÁC YÊU CẦU KHÁC (Nếu có)

 • Cẩn thận, tỉ mỉ.
 • Trung thực.
 • Chịu áp lực tốt.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

[HCM - CỦ CHI] TƯ VẤN VIÊN

Location: Ho Chi Minh Salary: 6 Tr - 7 Tr VND Expired Date: 18/07/2024

Senior Data Analyst (Omni Channel)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 21/06/2024

Senior Business Analyst (Omni Channel)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2024

Chuyên viên cao cấp Vận hành kinh doanh quốc tế (Senior Retail Operation Executive)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2024

[HCM] NHÂN VIÊN THỦ QUỸ

Location: Ho Chi Minh Salary: 6 Tr - 9 Tr VND Expired Date: 25/06/2024

[HCM] Chuyên viên cao cấp - Kế toán Ngân Quỹ (Ngân hàng & Tiền mặt)

Location: Ho Chi Minh Salary: 15 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 12/06/2024

[HCM] Chuyên viên cao cấp - Kế toán thuế

Location: Ho Chi Minh Salary: 15 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 12/06/2024

[HCM] TƯ VẤN VIÊN (Q.4, Q.7, NHÀ BÈ)

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 19/06/2024

[HCM] CHUYÊN VIÊN CAO CẤP - KẾ TOÁN VẬT TƯ

Location: Ho Chi Minh Salary: 15 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 13/06/2024

[HCM] CHUYÊN VIÊN CAO CẤP - KẾ TOÁN THUẾ

Location: Ho Chi Minh Salary: 15 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 13/06/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.