Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1/ Lập kế hoạch tổ chức các chương trình đào tạo huấn luyện (tỷ trọng: 15%)

 • Lập kế hoạch đào tạo theo chức danh (bao gồm ứng tuyển nội bộ và tuyển mới) thuộc hệ thống cửa hàng.
 • Phối hợp đánh giá việc áp dụng các kiến thức, kỹ năng được đào tạo vào thực tiễn công việc của các vị trí làm việc tại cửa hàng theo tiêu chuẩn cửa hàng chuẩn (tiêu chí phần mềm).
 • Phối hợp với các cấp quản lý khối cửa hàng (ASM/CHT), các phòng ban chuyên môn lập kế hoạch tổ chức đào tạo cải thiện, cập nhật kiến thức sản phẩm, kỹ năng chuyên môn đối với các nhân sự hiện hữu tại hệ thống cửa hàng.

2/ Xây dựng tài liệu, giáo trình, chính sách, quy định, quy trình đào tạo (tỷ trọng: 10%)

 • Xây dựng, rà soát và hiệu chỉnh các quy trình đào tạo theo quy định phù hợp với hoạt động kinh doanh của Chi nhánh.
 • Chuẩn hóa và cập nhật giáo trình đào tạo nội bộ (bao gồm tài liệu giảng viên, slide bài giảng, tài liệu học viên, handout và các bài tập).
 • Soạn thảo, điều chỉnh các câu hỏi trắc nghiệm, bài thi đánh giá cuối khóa, bài test online, đề tài báo cáo trong và sau thử việc.
 • Xây dựng các học liệu video và audio.
 • Xây dựng các tiêu chí và biểu mẫu đánh giá nhân sự sau thử việc.

3/ Giảng dạy (tỷ trọng: 40%)

 • Giảng dạy cho nhân sự mới (Các chức danh thuộc hệ thống cửa hàng) kiến thức sản phẩm, các kỹ năng, chương trình theo kế hoạch đào tạo được duyệt.
 • Tổ chức các buổi đào tạo bồi dưỡng kiến thức sản phẩm, chuẩn hóa năng lực cho nhân sự hiện hữu tại hệ thống cửa hàng.
 • Hỗ trợ giảng dạy kỹ năng thuyết trình, kỹ năng sư phạm cho các giảng viên nội bộ.
 • Dự thính/ tham gia các lớp đào tạo nội bộ/ inhouse/ Public được phân công.

4/ Điều phối, Kiểm soát chất lượng đào tạo và Báo cáo đào tạo (tỷ trọng: 15%)

 • Phối hợp với các phòng ban, bộ phận chuyên môn, các nhãn hàng,… tổ chức các lớp đào tạo dành cho các chức danh tại cửa hàng theo kế hoạch được duyệt.
 • Phối hợp Truyền thông, điều phối, hỗ trợ các lớp học được tổ chức từ hội sở dành cho hệ thống cửa hàng.
 • Điểm danh lớp học do mình phụ trách.
 • Thực hiện báo cáo đánh giá lớp học do mình phụ trách theo mẫu. 
 • Theo dõi, hỗ trợ học viên trong quá trình đào tạo .
 • Cập nhật giáo trình, phương pháp giảng dạy và kiểm soát chất lượng giảng dạy tại các chi nhánh.

5/ Tổ chức và hỗ trợ các chương trình đánh giá các chức danh tại cửa hàng (tỷ trọng 10%)

 • Phối hợp với các phòng ban liên quan, tổ chức đánh giá thử việc các chức danh tại cửa hàng. (Tạm thời vẫn giữ).
 • Phối hợp với các phòng ban của hội sở, chi nhánh, tổ chức và hỗ trợ các chương trình đánh giá, thi đua về năng lực của các chức danh tại cửa hàng.   

6/ Tiếp cận hệ thống cửa hàng  (tỷ trọng 10%)

 • Tiếp cận hệ thống cửa hàng, đánh giá năng lực tư vấn viên dựa trên bộ tiêu chí đánh giá Cửa hàng chuẩn.
 • Trao dồi kiến thức, trình độ chuyên môn bằng việc thực hiện các quy trình của Tư vấn viên tại cửa hàng.
 • Cập nhật về những điểm đặc thù, những yêu cầu công việc, và quy trình vận hành, phối hợp của các chức danh tại cửa hàng.

Job Requirement

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

 • Bằng cấp: Đại học – Chuyên ngành: Quản trị nhân lực/Quản trị kinh doanh/Sư phạm/Kinh tế, hoặc các ngành khác có liên quan,...
 • Trình độ ngoại ngữ (nếu cần): Anh văn giao tiếp cơ bản.

CÁC KINH NGHIỆM LIÊN QUAN

 • Số năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương dương: 03-04 năm
 • Các kinh nghiệm làm việc có liên quan đến công việc hiện tại: Kinh nghiệm đào tạo/ huấn luyện/ giảng dạy và thiết kế, lập kế hoạch chương trình đào tạo.

CÁC KỸ NĂNG

 • Kỹ năng công việc: 
 1. Thiết kế chương trình đào tạo và huấn luyện.
 2. Sử dụng vi tính tốt Word, Excel, Power Point, và các phần mềm bổ trợ cho hoạt động đào tạo.
 3. Kỹ năng phân tích, đánh giá.
 •  Kỹ năng mềm:
 • Kỹ năng thuyết trình.
 • Kỹ năng giao tiếp.
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề.

Kỹ năng làm việc nhóm 

 • Kỹ năng công việc: 
 • Thiết kế chương trình đào tạo và huấn luyện.
 • Sử dụng vi tính tốt Word, Excel, Power Point, và các phần mềm bổ trợ cho hoạt động đào tạo
 • Kỹ năng phân tích, đánh giá.
 •  Kỹ năng mềm:
 • Kỹ năng thuyết trình
 • Kỹ năng giao tiếp
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề

Kỹ năng làm việc nhóm 

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên viên Thương Hiệu Tuyển Dụng (Employer Branding Executive)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 23/05/2024

Chuyên viên Cao Cấp Phát triển ứng dụng ERP

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 22/05/2024

[HCM] TƯ VẤN VIÊN (Q.4, Q.7, NHÀ BÈ)

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 19/06/2024

Senior Customer Experience Executive

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 20/05/2024

Chuyên viên cao cấp – Quản trị rủi ro

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 17/05/2024

[HCM] CHUYÊN VIÊN CAO CẤP - KẾ TOÁN VẬT TƯ

Location: Ho Chi Minh Salary: 15 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 13/06/2024

[HCM] CHUYÊN VIÊN CAO CẤP - KẾ TOÁN THUẾ

Location: Ho Chi Minh Salary: 15 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 13/06/2024

[HCM] CHUYÊN VIÊN CAO CẤP - KẾ TOÁN NGÂN QUỸ (NGÂN HÀNG & TIỀN MẶT)

Location: Ho Chi Minh Salary: 15 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 13/06/2024

Chuyên viên Phát triển Trải nghiệm Khách hàng (CX)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 16/05/2024

Chuyên viên cao cấp Kế Hoạch Chính Sách Bán Lẻ (Senior Retail Policy Executive)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/04/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.