Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

Cải tiến tối ưu hóa báo cáo phòng (20%)

 • Báo cáo  quản trị doanh thu.
 • Báo cáo quản trị  tồn kho.
 • Báo cáo cảnh báo hàng hóa.

Triển khai báo cáo S&OP cho các khu vực (10%)

 • Lên các báo cáo S&OP của các Khu vực.
 • Theo dõi tiến độ công việc trong biên bản.
 • Đôn đốc theo dõi các bên thực thiện kết luận cuộc họp.

Quản trị master Data (20%)

 • Tìm hiểu đánh giá dữ liệu và xây dựng dữ liệu riêng cho Phòng.
 • Vận hành xây dựng data phục vụ cho các báo cáo.

Cải tiến tối ưu hóa hoạt động phòng (20%)

 • Hệ thống hóa dữ liệu : master Data, hình ảnh, thông tin cửa hàng, thông tin sản phẩm.
 • Tối ưu các hoạt động : Phân bổ hàng, đánh giá hàng hóa.
 • Xây dựng các Tcode phục vụ cho công tác phân tích quản trị hàng hóa.

Cập nhật tình hình thị trường đối thủ và hệ thống cửa hàng (10%)

 • Phận tích cập nhật thị trường đối thủ: mẫu mã, chương trình, xu thế,…
 • Phân tích sự thay đổi của hệ thống PNJ.

Phối hợp với các bộ phận khác (20%)

 • Phối hợp thu thập thông tin với các bộ phận liên quan (Cung ứng KV, Sale, Kế hoạch, CLHH,…) để có nguồn dữ liệu chính xác nhất.
 • Tham gia vào quy trình S&OP của công ty.
 • Cung cấp thông tin cho các bộ phận trong và ngoài phòng ban.

Job Requirement

 • Bằng cấp: Đại học, chuyên ngành QTKD, Toán thống kê, Quản lý chuỗi cung ứng,…hoặc các chuyên ngành có liên quan.
 • Có khả năng phân tích, đánh giá tình hình thị trường.
 • Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc liên quan đến: xử lý số liệu, phân tích số liệu,…
 • Kỹ năng công việc:
  - Kỹ năng phân tích và xử lý số liệu phức tạp.
  - Phân tích dự báo và nhận định thị trường.
  - Phân tích chỉ số tài chính và đọc được tài liệu liên quan.
  - Sử dụng các công cụ, phần mềm hỗ trợ: SQL ( Advance), Power BI (Advance), Excel (Advance), R-Studio (Advance), Python (Advance), Google T-Flow,...
  - Sử dụng được các từ ngữ lập trình, mô hình
 • Kỹ năng mềm: Giao tiếp, thuyết trình, chịu áp lực cao.
 • Có hiểu biết về nữ trang, hoạt động cung ứng trong ngành bán lẻ là một lợi thế.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Nhân Viên Điều Phối Kênh - Thương mại điện tử (HĐ 6 Tháng)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 26/12/2023

Regional Sales Manager

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/12/2023

Chuyên Viên - Quản Trị Mô Hình Dữ Liệu (Data Modeling)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 25/12/2023

Chuyên Viên Mua Hàng

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 11/12/2023

Chuyên Viên Cao Cấp Dự Báo (Demand Planner)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/11/2023

Quản Lý - Cung Ứng (Đồng Nai)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 04/12/2023

Regional Sales Manager (RSM)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/12/2023

Chuyên Viên Cao Cấp Tăng Trưởng Số (Digital Growth)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/11/2023

Data Science Expert

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 25/12/2023

Chuyên viên Phân Tích Giá

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/11/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.