Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

- Đánh giá, xây dựng chân dung khách hàng.
- Xây dựng mô phỏng hành trình khách hàng, định danh các điểm chạm của khách hàng và PNJ.
- Thiết lập các cách thức và tiêu chuẩn đo lường cho trải nghiệm khách hàng.
- Thiết lập các cách thức và tiêu chuẩn đo lường cho việc thực thi tiêu chuẩn/quy trình đảm bảo trải nghiệm khách hàng.
- Khảo sát thu thập thông tin về khách hàng/ý kiến của khách hàng.
- Đánh giá hiệu quả/ tuân thủ của các chương trình hoạt động của các nhóm/ bộ phận dịch vụ khách hàng.
- Nghiên cứu và đề xuất các kĩ thuật, mô hình mới để cải thiện trải nghiệm của khách hàng.
- Xây dựng, triển khai, tư vấn, theo dõi các chiến lược nâng cao trải nghiệm, mối quan hệ, sự hài lòng khách hàng.
- TIến hành phân tích, xây dựng các báo cáo, tư vấn và cùng triển khai với các đơn vị thực thi hành động với khách hàng.
- Phối hợp với các đơn vị có liên quan (bán lẻ, omni, CX, MKT,...) trong những dự án có liên quan đến trải nghiệm khách hàng.
- Là nhân tố dẫn dắt 2 văn hóa quan trọng là Data Driven và Customer Experience.

 

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành: Kinh tế, Tâm lí học, Quản trị kinh doanh,…hoặc các ngành khác có liên quan.
- Có kinh nghiệm trên 4 năm làm việc tại những bộ phận liên quan đến trải nghiệm khách hàng.
- Có kinh nghiệm làm việc nhiều với số liệu, báo cáo, theo dõi, ra quyết định dựa trên các chỉ số.
- Có sự nhạy cảm với việc phân tích hành vi khách hàng và yêu thích công việc phân tích số liệu.
- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực bán lẻ và ecommerce là một lợi thế.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên Viên Cao Cấp - Quản Trị Chiến Lược (Senior Strategic Partner)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 15/04/2023

NHÂN VIÊN KINH DOANH ONLINE (NBV Công ty đối tác của PNJ)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 29/03/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.