Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development

Job Description

1. Xây dựng mô hình dữ liệu (Trọng số: 30%)

 • Thu thập nhu cầu phân tích dữ liệu của khối cung ứng.
 • Phân tích, thiết kế mô hình dữ liệu dựa trên các yêu cầu.
 • Đảm bảo hệ thống được vận hành ổn định, số liệu chính xác, nhanh chóng và kịp thời.

2. Xây dựng báo cáo dashboard (Trọng số: 20%)

 • Xây dựng mô hinh & dashboard cho tất cả phòng ban khối cung ứng và cung ứng khu vực
 • Tổ chức đạo tạo định kỳ

3. Hoạt động quản trị (Trọng số: 20%)

 • Thống nhất biểu mẫu thiết kế và xây dựng dashboard cho cung ứng khu vực

4. Quản lý tiến độ (Trọng số: 20%)

 • Thực hiện và theo dõi các tiến độ chi tiết trong các quy trình thực hiện của BP Innovation

5. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do cấp trên giao.

Job Requirement

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

 • Bằng cấp: Đại học                    - Chuyên ngành: Hệ thống thông tin quản lý.
 • Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh cơ bản.

 

CÁC KINH NGHIỆM LIÊN QUAN

 • Số năm kinh nghiệm liên quan: 02
 • Các kinh nghiệm làm việc có liên quan đến công việc hiện tại:

 

CÁC KỸ NĂNG

 • Kỹ năng công việc:
 • Thành tạo công cụ phân tích và xử lý dữ liệu: SQL, Google Bigquery, Google ML, Jupyter Notebooks, Python, R, Power BI, Tableau, Qlik sense.
 • Kỹ năng xử lý, phân tích dữ liệu tốt
 • Am hiểu quy trình vận hành Supply chain, hệ thống SAP, WMS, TMS là 1 lợi thế.
 • Kỹ năng giao tiếp tốt.
 • Tư duy hệ thống, logic tốt
 • Quản lý dự án, tiến độ
 • Kỹ năng mềm: Giao tiếp, thuyết trình.

 

CÁC YÊU CẦU KHÁC

 • Cẩn thận, tỉ mỉ
 • Có khả năng sử dụng Excel tốt

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

[HCM - CỦ CHI] TƯ VẤN VIÊN

Location: Ho Chi Minh Salary: 6 Tr - 7 Tr VND Expired Date: 18/07/2024

Senior Data Analyst (Omni Channel)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 21/06/2024

Senior Business Analyst (Omni Channel)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2024

Chuyên viên cao cấp - Quản lý nhãn hàng (Brand Collection Development & Marketing)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 28/06/2024

Chuyên viên cao cấp Vận hành kinh doanh quốc tế (Senior Retail Operation Executive)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2024

New Business Development Manager

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 28/06/2024

Chuyên Viên Cao Cấp - Pháp Chế (Hợp tác/Thương Mại Quốc Tế)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 27/06/2024

Chuyên viên cao cấp Năng lực bán lẻ (Training Specialist)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 26/06/2024

Chuyên Viên Cao Cấp – Quản Trị Hành Chính

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 25/06/2024

Chuyên viên cao cấp – An ninh thông tin

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 24/06/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.