Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

1. Thiết lập BCTC theo chuẩn quốc tế (IFRS)

- Xác định những điểm khác biệt giữa IFRS và VAS.

- Thu thập thông tin tài chính và phi tài chính để làm cơ sở đưa ra các xét đoán, ước tính và lập bút toán điều chỉnh.

- Tham gia xây dựng quy trình lập Báo cáo IFRS trên hệ thống.

- Soạn thảo BCTC IFRS (Giai đoạn đầu thực hiện chuyển đổi BCTC IFRS).

- Phối hợp với các phòng ban khác đề xuất thay đổi chính sách hoạt động , phù hợp với quy định chung của quốc tế.

- Phản ánh đầy đủ và trung thực nhất tình hình kinh doanh của Doanh nghiệp trên báo cáo tài chính QT.

- Đào tạo IFRS cho nhân sự nội bộ.

- Nghiên cứu những quy dịnh trong chuẩn mực có ảnh hưởng thực tế đến PNJ

2. Kế toán quản trị

- Tham gia quá trình lập kế hoạch.

- Kiểm soát: thường xuyên đánh giá, so sánh kết quả thực hiện so với kế hoạch xây dựng, phản ứng kịp thời để hạn chế rủi ro, tổn thất tại đơn vị.

- Tham mưu BĐH trong việc ra quyết định: Thông qua các báo cáo phân tích sẽ đưa ra những giải pháp để tối ưu chi phí, nguồn vốn. hạch toán kế toán phù hợp theo chuẩn mực , luật, qui định.

- Các Báo cáo kế toán quản trị.

- Từ những thông tin thu thập sẽ lập các bút toán điều chỉnh phục vụ cho mục đích quản trị nội bộ.

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành: Kế Toán, Kiểm Toán, Tài Chính.

- Đang học hoặc đã có bằng ACCA, CMA.

- Ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí Kế toán quản trị hoặc Kiểm toán.

- Có kinh nghiệm chuyên môn về kiểm toán, phân tích tài chính, phân tích nghiệp vụ

- Chăm chỉ, có sự cầu tiến trong công việc.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên viên - Dữ liệu kho

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 03/07/2024

Chuyên viên cao cấp - Thanh kiểm tra Tài chính Kế toán

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 13/06/2024

[HCM] NHÂN VIÊN THỦ QUỸ

Location: Ho Chi Minh Salary: 6 Tr - 9 Tr VND Expired Date: 25/06/2024

[HCM] Chuyên viên cao cấp - Kế toán Ngân Quỹ (Ngân hàng & Tiền mặt)

Location: Ho Chi Minh Salary: 15 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 12/06/2024

[HCM] Chuyên viên cao cấp - Kế toán thuế

Location: Ho Chi Minh Salary: 15 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 12/06/2024

[HCM] CHUYÊN VIÊN CAO CẤP - KẾ TOÁN VẬT TƯ

Location: Ho Chi Minh Salary: 15 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 13/06/2024

[HCM] CHUYÊN VIÊN CAO CẤP - KẾ TOÁN THUẾ

Location: Ho Chi Minh Salary: 15 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 13/06/2024

[HCM] CHUYÊN VIÊN CAO CẤP - KẾ TOÁN NGÂN QUỸ (NGÂN HÀNG & TIỀN MẶT)

Location: Ho Chi Minh Salary: 15 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 13/06/2024

[HCM] CHUYÊN VIÊN CAO CẤP - KẾ TOÁN THANH TOÁN

Location: Ho Chi Minh Salary: 15 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 13/06/2024

[HCM] Chuyên viên cao cấp - Phân tích Tài chính

Location: Ho Chi Minh Salary: 18 Tr - 25 Tr VND Expired Date: 12/06/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.