Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Quản trị chiến lược

1a/ Công tác hoạch định mục tiêu – chỉ tiêu và giải pháp, xây dựng kế hoạch hoạt động:

 • Tham mưu cho Trưởng Phòng Quản trị Chiến lược trong quá trình đề xuất chỉ tiêu/giải pháp cho các đơn vị được phân công.
 • Phối hợp với các đơn vị/phòng ban xây dựng kế hoạch hoạt động đảm bảo đạt được các mục tiêu/chỉ tiêu đã được duyệt.

1b/ Công tác Quản trị chiến lược

 • Giám sát/theo dõi quá trình thực hiện chỉ tiêu/kế hoạch đã được duyệt của từng đơn vị được phân công.
 • Đánh giá kết quả thực hiện, xác định nguyên nhân, hiệu quả giải pháp thực hiện và dự báo khả năng hoàn thành trong tương lai.
 • Đánh giá hiệu quả cửa hàng từ hoạt động hệ thống cửa hàng; XNNT, nhận diện các vấn đề phát sinh và đề xuất giải pháp khắc phục.
 • Hỗ trợ các đơn vị trong quá trình thực thi kế hoạch hoạt động đã xây dựng.
 • Đề xuất phương án cải tiến, điều chỉnh các chỉ tiêu/giải pháp, phương pháp thực hiện của các đơn vị để phù hợp với tình hình hoạt động và mục tiêu chung của toàn Công ty.
 • Giám sát, thúc đẩy việc thực hiện các chỉ đạo của Tổng Giám Đốc đến các đơn vị được chỉ định và đánh giá kết quả thực thi.​

2. Cải tiến, tăng hiệu quả hoạt động

 • Nhận diện và đề xuất cho Trưởng đơn vị những giải pháp cải tiến các vấn đề ảnh hưởng đến kết quả hoạt động của đơn vị và hệ thống (trong phạm vi phụ trách).
 • Tham vấn/đề xuất cho lãnh đạo phòng về việc cải tiến/bổ sung các qui trình hoạt động.

3. Công tác báo cáo định kỳ & đột xuất

 • Tổng hợp thông tin số liệu hoạt động, kết quả thực hiện chỉ tiêu, giải pháp từng đơn vị/toàn công ty  theo nhiệm vụ được phân công; phân tích & báo cáo kết quả định kỳ/bất thường (theo yêu cầu) cho cấp trên.
 • Thực hiện xử lý, phân tích các thông tin/số liệu và tiến hành làm báo cáo đánh giá tình hình hoạt động, hiệu quả kinh doanh của từng đơn vị và toàn công ty.

4. Công việc khác

 • Thực hiện các công tác khác theo chỉ đạo của Trưởng đơn vị.
 • Xây dựng văn hóa đơn vị, thái độ làm việc, ứng xử theo tuyên ngôn hoạt động của phòng.

Job Requirement

 • Bằng cấp: Đại học chuyên ngành QTKD/ Kiểm Toán/ Thống kê/ Tài chính - Kế Toán hoặc các ngành có liên quan.
 • Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp tốt, khả năng nghiên cứu tài liệu chuyên môn tốt.
 • Có kinh nghiệm tối thiểu 3 năm ở vị trí: Strategic Consultant/Strategic Partner, Finance Analyst, Equity Research, Investment Analyst,...hoặc các vị trí có liên quan.
 • Ưu tiên ứng viên từng có kinh nghiệm làm việc trong các quỹ đầu tư, ngân hàng hoặc các công ty tư vấn chiến lược.
 • Các kinh nghiệm về quản trị chiến lược, quản trị hiệu quả về hoạt động mục tiêu chỉ tiêu của công ty, quản trị phân tích thị trường.
 • Kỹ năng công việc: Xây dựng và quản trị KPI, Phân tích số liệu, phân tích tài chính, quản trị công việc theo kế hoạch, lập và trình bày báo cáo.
 • Kỹ năng thuyết trình và trình bày tốt, có strategic thinking tốt.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên viên Cao Cấp Phát triển ứng dụng ERP

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 22/05/2024

[HCM] TƯ VẤN VIÊN (Q.4, Q.7, NHÀ BÈ)

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 19/06/2024

Senior Customer Experience Executive

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 20/05/2024

Chuyên viên cao cấp – Quản trị rủi ro

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 17/05/2024

[HCM] CHUYÊN VIÊN CAO CẤP - KẾ TOÁN VẬT TƯ

Location: Ho Chi Minh Salary: 15 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 13/06/2024

[HCM] CHUYÊN VIÊN CAO CẤP - KẾ TOÁN THUẾ

Location: Ho Chi Minh Salary: 15 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 13/06/2024

[HCM] CHUYÊN VIÊN CAO CẤP - KẾ TOÁN NGÂN QUỸ (NGÂN HÀNG & TIỀN MẶT)

Location: Ho Chi Minh Salary: 15 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 13/06/2024

[HCM] CHUYÊN VIÊN CAO CẤP - KẾ TOÁN THANH TOÁN

Location: Ho Chi Minh Salary: 15 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 13/06/2024

[HCM] Chuyên viên cao cấp - Phân tích Tài chính

Location: Ho Chi Minh Salary: 18 Tr - 25 Tr VND Expired Date: 12/06/2024

[HCM] Chuyên viên cao cấp - Kế toán Quản lý Hệ thống

Location: Ho Chi Minh Salary: 18 Tr - 25 Tr VND Expired Date: 12/06/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.