Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Description

 • Chuẩn hóa các thông tin dữ liệu gốc (master data) về thông tin cửa hàng, thông tin sản phẩm, …
 • Phối hợp xây dựng các báo cáo dữ liệu động (Dashboard) hỗ trợ công tác ra quyết định kinh doanh.
 • Truyền thông, vận hành và cập nhật các dashboard.
 • Chuẩn hóa và update liên tục các mô hình tính mục tiêu doanh thu (target model).
 • Xây dựng các mục tiêu doanh thu theo các cấp: Công ty, kênh lẻ, chi nhánh, nhãn hàng (target).
 • Phối hợp với nhãn hàng/ chi nhánh phân tích thực trạng và xây dựng kế hoạch hành động chi tiết (action plan).
 • Theo dõi tiến độ + cảnh báo rủi ro + tham mưu các giải pháp cho quá trình triển khai các kế hoạch kinh doanh của công ty/ nhãn/ chi nhánh (Tracking các action plan)
 • Thực hiện các báo cáo định kỳ (performance report) cho nhãn/ chi nhánh
 • Thực hiện các báo có Chuyên đề (performance report specialist)
 • Điều phối viên cho các dự án kinh doanh.
 • Phân tích thực trạng, triển khai vận hành cho các hạng mục được phân công trong dự án.
 • Theo phân công của các cấp quản lý

Job Requirement

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 
• Bằng cấp:   Đại học                - Chuyên ngành:  Kinh doanh, MKT, QLHTTTQL, QLDA
• Trình độ ngoại ngữ (nếu cần):  Tương đương bằng B Anh Văn
• Các học vấn khác cần cho ngành nghề: 
- Kiến thức sản phẩm ngành Vàng, chu kỳ sống của sản phẩm
- Xu hướng thị trường, thị hiếu khách hàng, phân khúc thị trường ngành vàng
- Các mô hình phân tích chiến lược, phân tích kinh doanh, lập kế hoạch
- Các nguyên tắc quản lý rủi ro hàng hóa, các qui định quản lý công ty
CÁC KINH NGHIỆM LIÊN QUAN
• Số năm kinh nghiệm liên quan: 02 năm.
• Các kinh nghiệm làm việc có liên quan đến công việc hiện tại:  Quản lý bán hàng hoặc ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc và có tố chất kinh doanh (thực hiện được một ý tưởng kinh doanh).
CÁC KỸ NĂNG 
• Kỹ năng công việc: Thành thạo vi tính văn phòng (MS outlook, Excel, Word, Power Point), nắm rõ các yêu cầu vận hành của hệ thống quản lý thông tin trên hệ thống dữ liệu của công ty.
• Kỹ năng mềm: 
- Tạo ảnh hưởng (làm cho ngươi khác đồng ý thay đổi về quan điểm và thói quen)
- Quản lý bán hàng.

-Dự báo và phân tích thị trường (khách hàng, đối thủ, kinh tế,..)
-Lập kế hoạch kinh doanh
-Tổ chức triển khai công việc
-Kiểm soát công việc 
CÁC YÊU CẦU KHÁC
• Sức khỏe tốt
• Chấp nhận đi công tác tỉnh  
• Am hiểu yếu tố đặc thù của khu vực.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

[PNJ CỦ CHI] GIAO DỊCH VIÊN (Mảng Mua Bán Đồ Hiệu và Tài Chính Cầm Đồ)

Location: Ho Chi Minh Salary: 8 Tr - 25 Tr VND Expired Date: 20/10/2023

[PNJ HÓC MÔN] GIAO DỊCH VIÊN (Mảng Mua Bán Đồ Hiệu và Tài Chính Cầm Đồ)

Location: Ho Chi Minh Salary: 8 Tr - 25 Tr VND Expired Date: 20/10/2023

[HCM] NHÂN VIÊN THỦ QUỸ

Location: Ho Chi Minh Salary: 6 Tr - 9 Tr VND Expired Date: 28/11/2023

[HCM] TƯ VẤN VIÊN (Q1, Q4, Q7, Q10, HÓC MÔN, CỦ CHI)

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 27/11/2023

Chuyên viên cao cấp - Vận hành kinh doanh thương hiệu

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/11/2023

[HCM] NHÂN VIÊN KẾ TOÁN CỬA HÀNG (QUẬN 1, QUẬN 8, TÂN PHÚ)

Location: Ho Chi Minh Salary: 9 Tr - 12 Tr VND Expired Date: 24/10/2023

Head of Brand

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 26/10/2023

Creative Executive

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 22/10/2023

Cộng tác viên Kế hoạch và chính sách bán lẻ

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 20/10/2023

Chuyên viên điều phối thương mại điện tử (HĐ 7 tháng)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 20/10/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.