Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Thiết lập và hướng dẫn qui trình quản trị và lập kế hoạch  của bộ phận. (Trọng số: 20%)
  - Thiết lập và hướng dẫn bộ phận thực hiện các quy trình đầu tư tài chính.
  - Triển khai xây dựng và hướng dẫn thực hiện các văn bản lập quy liên quan đến các nghiệp vụ đầu tư giấy tờ có giá, phát hành trái phiếu Công ty.
  - Hướng dẫn và phân công nhiệm vụ cho từng vị trí chuyên trách thuộc bộ phận. Theo dõi và đảm bảo tiến độ, hiệu quả công việc chung.
   
 • Kiểm soát, đánh giá thị trường vốn và quản lý sử dụng vốn. (Trọng số: 40%)
  - Phân tích thị trường vĩ mô, vi mô, thị trường vốn, đánh giá hiện trạng và tiềm năng ngành, tìm kiếm thông tin và cơ hội đầu tư tài chính.
  - Xây dựng mối quan hệ và mạng lưới thông tin tài chính với các định chế tài chính, các quỹ đầu tư, tiếp cận thông tin tài chính chuyên sâu, phương pháp đầu tư tài chính chuyên nghiệp, khoa học.
  - Kiểm soát, phân tích tình hình sử dụng vốn trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính doanh nghiệp để đưa ra các kiến nghị, giải pháp nhằm hoàn thiện và tối ưu chi phí sử dụng vốn tập đoàn.
  - Tham gia lập kế hoạch đầu tư trình Ban lãnh đạo phê duyệt: quy mô vốn, danh mục, tỷ trọng, tỷ suất kỳ vọng, khẩu vị rủi ro, các kịch bản đầu tư.
   
 • Tối ưu hóa chi phí sử dụng vốn thông qua hoạt động đầu tư. (Trọng số: 40%)
  - Thiết lập cơ chế, quy trình đầu tư tài chính: thời gian, đối tượng, rủi ro.
  - Tham mưu và tham gia xây dựng chiến lược đầu tư tài chính theo biến động thị trường và hiệu chỉnh các hoạt động tài chính liên quan.
  - Quản lý đầu tư, đa dạng hóa hình thức đầu tư, chủ động tìm kiếm và nắm bắt cơ hội đầu tư mới có khả năng sinh lời, ổn định và an toàn cao.
  - Tham mưu cho Ban điều hành các hoạt động đầu tư tài chính để doanh nghiệp phát triển bền vững, cân bằng rủi ro thị trường.

Job Requirement

 • Trình độ học vấn
  - Bằng cấp:   Đại học - Chuyên ngành: Tài chính.
  - Trình độ ngoại ngữ (nếu cần): Tiếng Anh giao tiếp tốt.
  - Các bằng cấp khác có liên quan.
 • Kinh nghiệm liên quan
  - Số năm kinh nghiệm làm việc: 3-5 năm.
  - Có kinh nghiệm thực hiện các hoạt động kế hoạch và phân tích thông tin tài chính kinh doanh.
  - Có kinh nghiệm làm việc tại phòng đầu tư của các quỹ đầu tư hoặc ngân hàng.
  - Có kinh nghiệm ở 1 trong 7 mãng sau đây: Cash & rish management, Banking relationship, Optimize cash flow, Investment, Fund raising, Research & Valuation, Equity.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

[NBV] QUẢN LÝ KHU VỰC - PHÁT TRIỂN KINH DOANH

Location: Ho Chi Minh Salary: 18 Tr - 25 Tr VND Expired Date: 09/04/2023

Quản Lý Kinh Doanh (ASM) HCM

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/03/2023

Chuyên Viên Cao Cấp Quản Lý Dự Án (PMO)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/03/2023

Chuyên Viên Cao Cấp Quản Trị Chiến Lược (Senior Strategy Management Executive)

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 31/03/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.