Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Description

1. Xây dựng chính sách thưởng kinh doanh

 • Phân tích, xây dựng và cải tiến các chính sách thưởng kinh doanh hướng đến đối tượng là TVV, CHT, ASM, RSM, … nhằm gia tăng động lực và hiệu quả bán hàng.
 • Đánh giá hiệu quả các chính sách đã và đang triển khai.
 • Phối hợp nhận dạng rủi ro không hoàn thành kế hoạch kinh doanh/ Phối hợp xây dựng và triển khai các giải pháp dự phòng.
 • Đi thực tế thị trường tại các chi  nhánh và cửa hàng để nắm bắt và phân tích tình hình kinh doanh tại các đơn vị, để đưa ra giải pháp kịp thời.

2. Chính sách bán hàng

 • Phân tích, xây dựng và đề xuất chính sách bán hàng kịp thời cho hệ thống và gia tăng cạnh tranh với đối thủ.
 • Kết hợp với các đơn vị xây dựng chính sách bán hàng (Khối Tài Chính, Nhãn hàng, SC) để chốt chính sách bán hàng và triển khai đến hệ thống bán lẻ.
 • Đánh giá hiệu quả chính sách bán hàng để có giải pháp và đề xuất phù hợp.
 • Phối hợp các khối phòng ban xây dựng và thiết lập việc vận hành tự động hóa các chính sách để phục vụ và hỗ trợ hệ thống bán lẻ.

3. Xây dựng chương trình thi đua tăng cường

 • Hoạch định và lập kế hoạch các chương trình thi đua cho toàn quốc, chi nhánh, nhãn hàng.
 • Kết hợp với các đơn vị xây dựng chương trình thi đua tăng cường (Khối TCVH, Khối Cung ứng, Nhãn hàng) để chốt chương trình thưởng kinh doanh cho các đơn vị trên toàn quốc và các chi nhánh (đến cửa hàng, nhân viên).
 • Đánh giá việc thực hiện chính sách kinh doanh của hệ thống, phân tích và đưa ra các cảnh báo về phân bổ ngân sách thưởng từng chi nhánh để có giải pháp phù hợp.
 • Theo dõi ngân sách thưởng của đơn vị kinh doanh để đánh giá kế hoạch và có thể điều chỉnh ngân sách cho phù hợp tình hình kinh doanh của các đơn vị.

4. Tổng hợp, phân tích và để xuất

 • Thu thập thông tin, các dữ liệu về tình hình thị trường và đối thủ cạnh tranh để báo cáo và phân tích hoạt động kinh doanh.
 • Thu thập và phân tích các dữ liệu về khách hàng để có những kế hoạch push sales hiệu quả cho đơn vị kinh doanh.

5. Công việc khác

 • Thực hiện một số nhiệm vụ khác do cấp trên giao,

Job Requirement

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

 • Bằng cấp:   Đại học                - Chuyên ngành:  Quản trị kinh doanh hoặc tương đương
 • Trình độ ngoại ngữ (nếu cần):  Tương đương bằng B Anh Văn
 • Các học vấn khác cần cho ngành nghề:
 • Kiến thức sản phẩm ngành Vàng/ bán lẻ.
 • Xu hướng thị trường, thị hiếu khách hàng, phân khúc thị trường ngành vàng

CÁC KINH NGHIỆM LIÊN QUAN

 • Số năm kinh nghiệm liên quan: 03 năm.
 • Các kinh nghiệm làm việc có liên quan đến công việc hiện tại:  Chính sách bán lẻ/ Quản lý bán hàng hoặc ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành bán lẻ.

CÁC KỸ NĂNG

 • Kỹ năng công việc: Thành thạo vi tính văn phòng (MS outlook, Excel, Word, Power Point, Power BI), nắm rõ các yêu cầu vận hành của hệ thống quản lý thông tin trên hệ thống dữ liệu của công ty.
 • Kỹ năng mềm:
 • Tạo ảnh hưởng (làm cho người khác đồng ý thay đổi về quan điểm và thói quen)
 • Quản lý bán hàng.
  • Dự báo và phân tích thị trường (khách hàng, đối thủ, kinh tế,..)
  • Lập kế hoạch kinh doanh
  • Tổ chức triển khai công việc
  •  Kiểm soát công việc

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên viên Tối Ưu Vận Hành

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 01/04/2024

Group Brand Senior Manager

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/03/2024

Retail Marketing Leader

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/03/2024

Quản Lý Phát Triển Đối Tác Kinh Doanh

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/03/2024

[CAF] Chuyên viên Trải nghiệm khách hàng & Dịch vụ khách hàng

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/03/2024

[CAF] Chuyên viên cao cấp Trải nghiệm khách hàng & Dịch vụ khách hàng

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/03/2024

Chuyên Viên Phát Triển Hệ Thống

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/03/2024

Chuyên viên cao cấp - Kế Hoạch Chính Sách Bán Lẻ

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/03/2024

Nhân viên Điều phối - Kênh thương mại điện tử

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/03/2024

Chuyên viên Điều phối - Kênh thương mại điện tử

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/03/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.