Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

Xây dựng chính sách thưởng kinh doanh, chính sách bán hàng và chương trình thi đua nhằm đảm bảo đạt được mục tiêu công ty đưa ra và đạt hiệu quả kinh doanh cao nhất.

1. Xây dựng chính sách thưởng kinh doanh

Phân tích, xây dựng và cải tiến các chính sách thưởng kinh doanh hướng đến đối tượng là TVV, CHT, ASM, RSM, … nhằm gia tăng động lực và hiệuquả bán hàng.

Đánh giá hiệu quả các chính sách đã và đang triển khai.

Phối hợp nhận dạng rủi ro không hoàn thành kế hoạch kinhdoanh/ Phối hợp xây dựng và triển khai các giải pháp dự phòng.

Đi thực tế thị trường tại các chi  nhánh và cửa hàng để nắm bắt và phân tích tình hình kinh doanh tại các đơn vị, để đưa ra giải pháp kịp thời.

2. Chính sách bán hàng

Phân tích, xây dựng và đề xuất chính sách bán hàng kịp thời cho hệ thống và gia tăng cạnh tranh với đối thủ.

Kết hợp với các đơn vị xây dựng chính sách bán hàng (Khối Tài Chính, Nhãn hàng, SC) để chốt chính sách bán hàng và triển khai đến hệ thống bán lẻ.

Đánh giá hiệu quả chính sách bán hàng để có giải pháp và đề xuất phù hợp.

Phối hợp các khối phòng ban xây dựng và thiết lập việc vận hành tự động hóa các chính sách để phục vụ và hỗ trợ hệ thống bán lẻ

3. Xây dựng chương trình thi đua tăng cường

Hoạch định và lập kế hoạch các chương trình thi đua cho toàn quốc, chi nhánh, nhãn hàng.

Kết hợp với các đơn vị xây dựng chương trình thi đua tăng cường (Khối TCVH, Khối Cung ứng, Nhãn hàng) để chốt chương trình thưởng kinh doanh cho các đơn vị trên toàn quốc và các chi nhánh (đến cửa hàng, nhân viên).

Đánh giá việc thực hiện chính sách kinh doanh của hệ thống,phân tích và đưa ra các cảnh báo về phân bổ ngân sách thưởng từng chi nhánh đểcó giải pháp phù hợp.

Theo dõi ngân sách thưởng của đơn vị kinh doanh để đánh giákế hoạch và có thể điều chỉnh ngân sách cho phù hợp tình hình kinh doanh của các đơn vị.

4. Tổng hợp, phân tích và để xuất

Thu thập thông tin, các dữ liệu về tình hình thị trường và đối thủ cạnh tranh để báo cáo và phân tích hoạt động kinh doanh.

Thu thập và phân tích các dữ liệu về khách hàng để có những kế hoạch push sales hiệu quả cho đơn vị kinh doanh.

5. Công việc khác

Thực hiện một số nhiệm vụ khác do cấp trên giao

Job Requirement

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

 • Bằng cấp:   Đại học - Chuyên ngành:  Quản trị kinh doanh hoặc tương đương
 • Các học vấn khác cần cho ngành nghề:

-      Kiến thức sản phẩm ngành Vàng/ bán lẻ.

-      Xu hướng thị trường, thị hiếu khách hàng, phân khúc thị trường ngành vàng

CÁC KINH NGHIỆM LIÊN QUAN

     Số năm kinh nghiệm liên quan: 03-05 năm.

     Các kinh nghiệm làm việc có liên quan đến công việc hiện tại:  Chính sách bán lẻ/ Quản lý bán hàng hoặc ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành bán lẻ.

 CÁC KỸ NĂNG

 • Kỹ năng công việc: Thành thạo vi tính văn phòng (MS outlook, Excel, Word, PowerPoint, Power BI), nắm rõ các yêu cầu vận hành của hệ thống quản lý thông tintrên hệ thống dữ liệu của công ty.
 • Kỹ năng mềm:

-      Tạo ảnh hưởng (làm cho người khác đồng ý thay đổi về quan điểm và thói quen)

-      Quảnlý bán hàng.

 • Dự báo và phân tích thị trường (khách hàng, đối thủ, kinh tế,..)
 • Lập kế hoạch kinh doanh
 • Tổ chức triển khai công việc
 • Kiểm soát công việc

CÁCYÊU CẦU KHÁC

 • Sức khỏe tốt
 • Chấp nhận đi công tác tỉnh 
 • Am hiểu yếu tố đặc thù của khu vực.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Senior Motion Editor

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 16/08/2024

[PNJ THỦ ĐỨC] GIAO DỊCH VIÊN NGƯỜI BẠN VÀNG

Location: Ho Chi Minh Salary: 9 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 21/07/2024

[PNJ QUẬN 2] GIAO DỊCH VIÊN NGƯỜI BẠN VÀNG

Location: Ho Chi Minh Salary: 9 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 21/07/2024

Chuyên Viên Cao Cấp Vận Hành Kinh Doanh (Senior Business Operation)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2024

[CAF] Quản lý kinh doanh - CAO Hồ Chí Minh

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 02/08/2024

Head of Sales Capability

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2024

Head of Retail Planning & Policy

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2024

Chuyên Viên - Kiểm Tra Chất Lượng Đồng Hồ (QC)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 29/07/2024

Talent Acquisition Intern

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 24/07/2024

Innovation Program Manager

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 19/07/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.