Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development

Job Description

1. Hỗ trợ việc xây dựng kế hoạch và đề xuất các giải pháp phát triển ANTT

 • Hỗ trợ xậy dựng kế hoạch hoạt động của bộ phận.
 • Đề xuất các giải phát phát triển, hỗ trợ cho các hoạt động liên quan đến ANTT.

2. Tham gia hỗ trợ việc xây dựng chính sách và chiến lược an ninh thông tin cho toàn Công ty

 • Hỗ trợ việc xây dựng chiến lược về an ninh thông tin cho toàn công ty.
 • Rà soát, điều chỉnh (nếu có) các chính sách về an ninh thông tin hiện có.
 • Hỗ trợ xây dựng các chính sách về an ninh thông tin và áp dụng toàn Công ty.

3. Giám sát, triển khai và vận hành các giải pháp an ninh thông tin cho toàn hệ thống

 • Vận hành các giải pháp an ninh thông tin như Firewall, IDS/IPS, SIEM, NAC, Scan System, Antivirus, WAF, DLP….
 • Tìm hiểu các giải pháp an ninh thông tin theo chiến lược về an ninh thông tin đã xây dựng.
 • Triển khai, vận hành các giải pháp an ninh thông tin.

4. Giám sát hoặc trực tiếp xử lý các sự cố an ninh thông tin

 • Tiếp nhận yêu cầu từ người dùng, giám sát và xử lý các sự cố an ninh thông tin.

5. Kiểm tra phục hồi trung tâm dữ liệu sau thảm họa

 • Phối hợp các Khối/ Phòng Ban khác thực hiện theo kế hoạch kiểm tra phục hồi trung tâm dữ liệu sau thảm họa.

6.Thực hiện các công việc do cấp trên giao.

Job Requirement

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

 • Bằng cấp: Đại học                         
 • Chuyên ngành: Công nghệ thông tin;
 • Trình độ ngoại ngữ (nếu cần): Anh văn giao tiếp, đọc hiểu;
 • Các học vấn khác cần cho ngành nghề: Các chứng chỉ liên quan (nếu có).

CÁC KINH NGHIỆM LIÊN QUAN

 • Số năm kinh nghiệm liên quan: 3 năm trở lên;
 • Có kinh nghiệm tối thiểu 3 năm trong lĩnh vực vận hành an ninh thông tin;

CÁC KỸ NĂNG

 • Kỹ năng dẫn dắt, đào tạo, hỗ trợ các thành viên khác;
 • Kỹ năng giao tiếp, trình bày;
 • Kỹ năng tư duy logic;
 • Kỹ năng tiếp cận và giải quyết vấn đề;
 • Kỹ năng đánh giá, kiểm định chất lượng (tài liệu, mô hình…);
 • Kỹ năng tìm hiểu, đọc hiểu tài liệu tiếng Anh.

CÁC YÊU CẦU KHÁC

 • Kiến thức về mạng máy tính (network topology).
 • Kiến thức về hệ điều hành máy tính (Windows, Linux).
 • Kiến thức về vận hành các sản phẩm thiết bị (Firewall, Switch, Router, Access Points, VPN, IDS/IPS, NAC, VoIP...).
 • Kiến thức về các hệ thống giám sát cảnh báo lỗ hổng và an ninh ứng dụng.
 • Kiến thức về các tiêu chuẩn ANTT: ISO 27001.
 • Có kinh nghiệm đối phó các sự cố về An Ninh Thông Tin

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Senior Data Analyst (Omni Channel)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 21/06/2024

Senior Business Analyst (Omni Channel)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2024

Chuyên viên cao cấp – Mô hình hóa & Giải pháp cung ứng (Data Analyst)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 25/06/2024

Intern - SAP ABAP Developer

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 28/05/2024

Intern - Product Support

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 28/05/2024

Intern - Product Design (UI/UX)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 28/05/2024

Intern - IT Support

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 28/05/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.