Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development

Job Description

 • Giám sát, kiểm soát các hoạt động của bảo vệ, kiểm tra, đánh giá và huấn luyện nghiệp vụ bảo vệ, duy trì và đảm bảo chất lượng dịch vụ, hiệu quả công việc của bảo vệ tại các khu vực được phân công
 • Giám sát, kiểm soát hệ thống an ninh, an toàn PCCC.Công tác lập hồ sơ quản lý An toàn PCCC. Công tác kiểm tra tư vấn giám sát nghiệm thu lắp đặt hệ thống an ninh, an toàn PCCC. Công tác quản lý, mua công cụ hỗ trợ, mua bảo hiểm theo quy định và chấm điểm hệ thống camera.
 • Đào tạo nghiệp vụ bảo vệ, an ninh, an toàn PCCC cho toàn bộ hệ thống 

1. Giám sát và kiểm tra, đánh giá tình hình ANTT, An Toàn PCCC, chất lượng dịch vụ bảo vệ

 • Thực hiện kiểm tra tác phong, thái độ, trang thiết bị công cụ hỗ trợ làm việc của bảo vệ, chất lượng dịch vụ bảo vệ tại các khu vực được phân công giám sát.
 • Giám sát tình hình ANTT, An Toàn PCCC và kiểm soát các hoạt động của các lực lượng bảo vệ trong Phòng an ninh.
 • Tổ chức thực hiện các công tác an ninh, an toàn PCCC, sắp xếp nhân sự để khai trương điểm bán mới
 • Sắp xếp lịch trực và điều động nhân sự bảo vệ luân chuyển theo nhu cầu thực tế
 • Trao đổi với lãnh đạo đơn vị tại khu vực được phân công để nắm bắt về các công tác an ninh, an toàn PCCC của đơn vị
 • Báo cáo cập nhật tình hình ANTT, An Toàn PCCC, tình hình hoạt động, định biên của các khu vực được phân công
 • Kiểm tra việc thực hiện các quy trình, quy định liên quan đến việc đảm bảo An Ninh, An Toàn tại các khu vực được phân công
 • Đề xuất các giải pháp, kế hoạch khắc phục, cải thiện tình hình ANTT, An Toàn PCCC, Dịch vụ bảo vệ…
 • Giải quyết, xử lý các trường hợp tăng ca, nghỉ phép, nghỉ bù của nhân viên bảo vệ hệ thống cửa hàng trong khu vực được phân công .
 • Lên kế hoạch, giải pháp an ninh, an toàn PCCC cho các sự kiện của công ty.
 • Xử lý các sự cố khẩn cấp về an ninh, an toàn PCCC trong khu vực hệ thống cửa hàng được phân công
 • Giám sát lực lượng bảo vệ dịch vụ chuyên nghiệp

2. Giám sát, kiểm soát hệ thống an ninh, an toàn PCCC. Công tác lập hồ sơ quản lý PCCC. Công tác kiểm tra tư vấn giám sát nghiệm thu lắp đặt hệ thống an ninh, an toàn PCCC. Công tác quản lý, mua công cụ hỗ trợ, mua bảo hiểm theo quy định và chấm điểm hệ thống camera.

 • Kiểm tra tình hình hoạt động của hệ thống An Ninh, an toàn PCCC và hệ thống dịch vụ cảnh báo tại các khu vực được phân công.
 • Báo cáo kết quả kiểm tra hệ thống An Ninh,  định kỳ hàng tháng lên trưởng phòng/trưởng bộ phận An Ninh
 • Lập hồ sơ quản lý công tác PCCC tại các đơn vị trong khu vực được phân công
 • Kiểm tra, tư vấn, giám sát, nghiệm thu lắp đặt hệ thống an ninh, an toàn PCCC tại đơn vị trong khu vực được phân công
 • Lập tờ trình mua công cụ hỗ trợ và đề xuất cấp công cụ hỗ trợ cho bảo vệ tại các đơn vị trong khu vực được phân công
 • Theo dõi và thực hiện mua các loại bảo hiểm theo quy định
 • Chấm điểm hệ thống camera tại đơn vị trong khu vực được phân công.
 • Đánh giá tái ký hợp đồng và đánh giá thử việc
 • Thực hiện thẩm tra, xác minh lí lịch của nhân viên bảo vệ.
 • Lưu trữ hồ sở tài liệu liên quan đến công tác

3. Đào tạo

 • Lên kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện huấn luyện, đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ về an toàn, an ninh, phòng chống trộm cắp, cướp giật, lừa đảo, gây rối …cho bảo vệ tại các cửa hàng phụ trách
 • Kiểm tra, đánh giá nghiệp vụ của bảo vệ và huấn luyện kỹ năng nghiệp vụ cho bảo vệ mới.
 • Báo cáo kết quả kiểm tra nghiệp vụ, kết quả huấn luyện lên trưởng phòng An Ninh định kỳ hàng tháng
 • Tham gia viết và xoát xét quy trình quy định, giáo án đào tạo

4. Thực hiện các công việc do cấp trên giao phó

Job Requirement

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

 • Bằng cấp: Trung cấp - Chuyên ngành: GS An Ninh nội bộ, bảo vệ chuyên nghiệp
 • Trình độ ngoại ngữ (nếu cần)
 • Các học vấn khác cần cho ngành nghề: Được đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ An Ninh, bảo vệ

CÁC KINH NGHIỆM LIÊN QUAN

 • Số năm kinh nghiệm liên quan: 2 năm làm việc ở vị trí giám sát An Ninh nội bộ hoặc đội trưởng mục tiêu quản lý từ 30 – 40 nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp
 • Các kinh nghiệm làm việc có liên quan đến công việc hiện tại: Giám sát An Ninh TTTM, tòa nhà, cửa hàng bán lẻ.

CÁC KỸ NĂNG

 • Kỹ năng công việc:
  • Sử dụng công cụ hỗ trợ
  • Sử dụng bình chữa cháy và hệ thống chữa cháy vách tường
  • Sử dụng trang thiết bị bảo vệ
  • Sử dụng Word, Excel, Power Point.
 • Kỹ năng mềm:
  • Xử lý sự cố
  • Khả năng lãnh đạo
  • Khả năng thuyết trình
  • Hòa đồng tập thể
  • Giao tiếp tốt
  • Kỹ năng thuyết trình, huấn luyện, làm việc nhóm.

CÁC YÊU CẦU KHÁC

 • Cẩn thận, tỉ mỉ, linh hoạt, nhạy bén, sức khỏe tốt, trung thực

NĂNG LỰC LÕI

 • Chính trực (Cấp độ: 3)
 • Không ngừng cải tiến và sáng tạo (Cấp độ: 2)
 • Quản lý hiệu quả công việc (Cấp độ: 2)

PHÚC LỢI

 • Thu nhập cạnh tranh tương xứng khả năng làm việc.
 • Thưởng hấp dẫn, bao gồm: Tháng 13,14,15 Thưởng vào các dịp lễ tết, Thưởng đột xuất cho cá nhân có thành tích xuất sắc, Thưởng theo kết quả kinh doanh công ty ….
 • Tham gia đầy đủ các loại bảo hiểm theo quy định và các bảo hiểm khác như Bảo hiểm 24/24,bảo hiểm Premium healthcare tùy vào cấp bậc.
 • Kiểm tra sức khoẻ định kỳ cho toàn bộ nhân viên.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

NHÂN VIÊN AN NINH (HỘI SỞ)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.