Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

MỤC TIÊU:

 • Nghiên cứu, xây dựng và triển khai các chương trình liên quan các dòng sản phẩm do Khối Cung Ứng (KCU) phụ trách và dòng hàng kinh doanh mới (NBD).
 • Đưa ra các sáng kiến mới, quản lý việc triển khai, đánh giá hiệu quả về các hoạt động gắn kết và truyền thông cho dự án đối nội & đối ngoại của KCU.
 • Xây dựng các chương trình đánh giá các hoạt động vận hành của KCU liên quan đến hệ thống cửa hàng, các khối khác trong công ty về hàng hoá, sự hài lòng, sản phẩm, tính tuân thủ và rủi ro.

NỘI DUNG CÔNG VIỆC:

1. Nghiên cứu, xây dựng và triển khai các chương trình liên quan các dòng sản phẩm do Khối Cung Ứng phụ trách và dòng hàng kinh doanh mới (NBD) (40%)

 • Đại diện KCU làm việc với ngành hàng kinh doanh mới bao gồm các tuyến công việc: tiếp nhận và quản trị các thông tin từ KCU đến ngành hàng và ngược lại, quản lý và tối ưu phần vận hành để các luồng thông tin đi hiệu quả và kịp thời.
 • Nắm bắt các thông tin thị trường, xu hướng thời trang, trang sức nhằm hiểu các briefing sản phẩm từ ngành hàng và có sự phối hợp hiểu quả trong việc triển khai.
 • Đưa ra các sáng kiến về sản phẩm, truyền thông dòng hàng liên quan đến các line hàng thuộc KCU quản lý.

2. Đưa ra các sáng kiến mới, quản lý việc triển khai, đánh giá hiệu quả về các hoạt động gắn kết và truyền thông cho dự án – đối nội – đối ngoại của KCU (30%)

 • Đối nội: phân tích, đánh giá, đưa ra sáng kiến và quản lý triển khai các chương trình gắn kết và truyền thông nội khối dành cho đội ngũ trực thuộc và ngành dọc.
 • Dự án: nghiên cứu tác động của dự án đến hệ thống cửa hàng – KCU – PNJ, nhằm mở rộng sự thừa hưởng của dự án đem lại, kết nối các phòng ban liên quan và quản lý truyền thông cho dự án.
 • Đối ngoại: đưa ra sáng kiến hoạt động và truyền thông nhằm hỗ trợ gắn kết KCU đến các khối khác và quản lý truyền thông liên khối trong công ty

​3. Xây dựng các chương trình đánh giá các hoạt động vận hành của KCU liên quan đến hệ thống cửa hàng, các khối khác trong công ty về hàng hoá, sự hài lòng, sản phẩm, tính tuân thủ và rủi ro (20%)

 • Xây dựng, định hướng và quản lý triển khai việc thu thập dữ liệu, đánh giá các hoạt động vận hành của KCU đến CN: mức độ hài lòng, hàng hoá, sản phẩm, năng lực, tính tuân thủ và rủi ro.
 • Đánh giá các hoạt động KCU, làm việc với các phòng ban liên quan nhằm cải thiện các chỉ số đánh giá.
 • Đánh giá các phương pháp thu thập dự liệu nhằm đưa ra các phương án tối ưu và hiệu quả hơn.

4. Tổng kết, đánh giá hiệu quả các hoạt động gắn kết và truyền thông đã triển khai

Quản lý đánh giá các chương trình, hoạt động đã triển khai

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng chuyên ngành Truyền Thông, Marketing hoặc các ngành liên quan
 • Ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vị trí ứng tuyển
 • Có kinh nghiệm truyền thông đối nội, tư duy dịch vụ; khả năng định hướng, quản lý và triển khai các chương trình truyền thông
 • Có sự sáng tạo, tư duy cải tiến công việc liên tục, cầu tiến; tinh thần trách nhiệm trong công việc.
 • Kiến thức và/hoặc kinh nghiệm trong lĩnh vực làm đẹp, thời trang, trang sức
 • Kỹ năng:
  • Canvas, Power Point, Excel
  • Giao tiếp, lập kế hoạch và phản biện
  • Phân tích, đánh giá và giải quyết vấn đề

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên viên cao cấp Vận hành thương hiệu

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 24/05/2024

Chuyên viên Cao Cấp Phát triển ứng dụng ERP

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 22/05/2024

[HCM] TƯ VẤN VIÊN (Q.4, Q.7, NHÀ BÈ)

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 19/06/2024

Senior Customer Experience Executive

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 20/05/2024

Chuyên viên cao cấp – Quản trị rủi ro

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 17/05/2024

[HCM] CHUYÊN VIÊN CAO CẤP - KẾ TOÁN VẬT TƯ

Location: Ho Chi Minh Salary: 15 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 13/06/2024

[HCM] CHUYÊN VIÊN CAO CẤP - KẾ TOÁN THUẾ

Location: Ho Chi Minh Salary: 15 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 13/06/2024

[HCM] CHUYÊN VIÊN CAO CẤP - KẾ TOÁN NGÂN QUỸ (NGÂN HÀNG & TIỀN MẶT)

Location: Ho Chi Minh Salary: 15 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 13/06/2024

Chuyên viên Phát triển Trải nghiệm Khách hàng (CX)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 16/05/2024

Chuyên viên cao cấp Kế Hoạch Chính Sách Bán Lẻ (Senior Retail Policy Executive)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/04/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.