Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Allowances
 • Health checkup

Job Description

1.  Tham gia xây dựng  hệ thống thanh kiểm tra tài chính kế toán, các quy định, quy trình, quy chuẩn thanh kiểm tra tài chính kế toán trên toàn công ty. (Trọng số: 30%)

 • Tham gia xây dựng, chuẩn hóa các quy trình, quy chuẩn về thanh kiểm tra tài chính kế toán.
 • Kiến nghị điều chỉnh chính sách hoặc hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung các quy định, quy trình, chính sách không phù hợp được phát hiện thông qua hoạt động thanh kiểm tra tài chính kế toán.
 • Tư vấn xây dựng, cập nhật văn bản, chính sách, hướng dẫn của công ty liên quan đến quy trình tài chính kế toán, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến tài chính kế toán.
 • Tham gia đào tạo và, hoặc phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ có liên quan đến công tác thanh kiểm tra tài chính kế toán.

2.  Thanh kiểm tra về tài chính kế toán thuộc phạm vi quản lý của Khối Tài chính. (Trọng số: 40%)

 • Thanh kiểm tra về tài chính kế toán thuộc phạm vi trách nhiệm của Khối Tài chính:
  • Thanh tra việc thực hiện chính sách, tuân thủ pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của Khối Tài chính.
  • Thanh kiểm tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành về: Giá, thuế, ngân sách, đầu tư, quyết toán tài chính, chính sách…và thực hiện thanh tra liên chức năng.
  • Thanh kiểm tra các giao dịch liên kết, các giao dịch của người có liên quan theo pháp luật quy định.
  • Kiểm tra việc chấp hành pháp lệnh kế toán thống kê, quy chế tài chính; kiểm tra báo cáo quyết toán tài chính của các đơn vị trực thuộc, công ty mẹ và các Công ty thành viên.
 • Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện thanh tra, kiểm tra, kiểm toán liên quan; phân tích các điểm rủi ro và đề xuất giải pháp khắc phục, cải tiến (nếu có).

3. Kiến nghị và, hoặc tham gia xử lý vi phạm về tài chính kế toán và giải quyết khiếu nại.  (Trọng số: 10%)

 • Tham gia xử lý các hành vi thực hiện trái pháp luật về tài chính kế toán của các công ty thành viên, công ty liên kết, chi nhánh trong tập đoàn của PNJ.
 • Kiến nghị về quyết định xử lý vi phạm liên quan tài chính kế toán cho Trung tâm Quản trị rủi ro, Ban Kiểm toán nội bộ.
 • Tham gia giải quyết các khiếu nại, tố cáo liên quan đến tài chính kế toán trong phạm vi chức năng và quyền hạn của Khối Tài chính.

4.  Điều phối cung cấp dữ liệu, báo cáo có liên quan về tài chính kế toán theo yêu cầu. (Trọng số: 20%)

 • Điều phối các các đơn vị, cá nhân thuộc phạm vi quản lý về chức năng của Khối Tài chính cung cấp dữ liệu, tài liệu và, hoặc thực hiện các báo cáo có liên quan về tài chính kế toán theo yêu cầu của các cơ quan chức năng.
 • Đưa ra các phân tích chuyên sâu và các kiến nghị dựa trên đánh giá dữ liệu và các quy trình của Công ty.

Job Requirement

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

 • Bằng cấp: Đại học, chuyên ngành: Tài chính kế toán, kiểm toán, thuế, luật.
 • Chứng chỉ: Ưu tiên ứng viên có một trong các chứng chỉ về Kế toán – Kiểm toán – Tài chính như ACCA, CPA, CIA.
 • Trình độ ngoại ngữ: Anh văn.

CÁC KINH NGHIỆM LIÊN QUAN

 • Số năm kinh nghiệm liên quan: 5 năm.
 • Các kinh nghiệm làm việc có liên quan đến công việc hiện tại: Kinh nghiệm quản lý tài chính, kế toán, kiểm toán nội bộ.

CÁC KỸ NĂNG

 • Kỹ năng công việc: Thông thạo Excel, Word và khả năng sử dụng các phần mềm.
 • Kỹ năng mềm: Kỹ năng đàm phán, tư duy logic, giải quyết vấn đề, phân tích đánh giá.

CÁC YÊU CẦU KHÁC

 • Trung thực, cẩn thận trong công việc.
 • Giao tiếp hiệu quả

Bằng việc gửi hồ sơ ứng tuyển đến PNJ, tôi xác nhận đã đọc, hiểu rõ và đồng ý với Thông báo Chính sách thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của PNJ.

Link Thông báo: bit.ly/nghidinh13 

Thông tin liên hệ: Ms.Hoài Anh: anh.nth13@pnj.com.vn

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên viên Tối Ưu Vận Hành

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 01/04/2024

Group Brand Senior Manager

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/03/2024

Retail Marketing Leader

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/03/2024

Quản Lý Phát Triển Đối Tác Kinh Doanh

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/03/2024

Chuyên viên cao cấp - Kế Hoạch Chính Sách Bán Lẻ

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/03/2024

[PNJ QUẬN 9] GIAO DỊCH VIÊN (Mảng Mua Bán Đồ Hiệu và Tài Chính Cầm Đồ)

Location: Ho Chi Minh Salary: 8 Tr - 25 Tr VND Expired Date: 29/02/2024

[PNJ QUẬN 2] GIAO DỊCH VIÊN (Mảng Mua Bán Đồ Hiệu và Tài Chính Cầm Đồ)

Location: Ho Chi Minh Salary: 8 Tr - 25 Tr VND Expired Date: 29/02/2024

[PNJ THỦ ĐỨC] GIAO DỊCH VIÊN (Mảng Mua Bán Đồ Hiệu và Tài Chính Cầm Đồ)

Location: Ho Chi Minh Salary: 8 Tr - 25 Tr VND Expired Date: 29/02/2024

[HCM - CỦ CHI] TƯ VẤN VIÊN

Location: Ho Chi Minh Salary: 6 Tr - 7 Tr VND Expired Date: 02/05/2024

Quản Lý Cao Cấp - Tiếp Thị Bán Lẻ (Hồ Chí Minh)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 29/02/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.