Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Description

1. Hoạch định và triển khai các hoạt động kinh doanh, tiếp thị tại các cửa hàng quản lý.

 • Thiết lập chỉ tiêu doanh thu cho các cửa hàng trong khu vực theo quý/ tháng/ tuần/ ngày dựa trên chỉ tiêu doanh số đã được giao.
 • Kiểm soát và đôn đốc việc thực hiện kế hoạch kinh doanh và hàng hóa theo chỉ tiêu của các cửa hàng và đề xuất giải pháp xử lý phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh.
 • Kiểm soát việc giải quyết khiếu nại của các cửa hàng và giải quyết các khiếu nại vượt ngoài phạm vi của cửa hàng trưởng. Phối hợp các phòng/bộ phận khác giải quyết các khiếu nại/phản ánh của khách hàng, đảm bảo hài hòa lợi ích của các bên.
 • Phối hợp, tương tác thường xuyên với các khu vực khác về tình hình bán hàng và hàng hóa.
 • Đề xuất, phối hợp triển khai và kiểm soát các chương trình marketing tại các CH trong khu vực.
 • Kiểm tra việc duy trì hình ảnh của TVV (đồng phục, tác phong), hình ảnh bên ngoài và bên trong cửa hàng (trưng bày, vệ sinh, ánh sáng, âm thanh).
 • 2. Quản lý, giám sát & phát triển nhân sự tại các cửa hàng
 • Giám sát các CHT thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ được phân công.
 • Huấn luyện và đánh giá công tác huấn luyện nhân viên của các CHT.
 • Huấn luyện/ đánh giá sau huấn luyện các tư vấn viên về kiến thức sản phẩm, tác phong, kỹ năng tư vấn bán hàng, xử lý các tình huống.
 • Định kỳ đánh giá thành tích cho CHT và kiểm soát việc đánh giá nhân viên của CHT và đề xuất phát triển nhân viên.
 • Phối hợp tổ chức và tham gia họp định kì theo từng tháng và đột xuất tại cửa hàng để nhận diện các vấn đề cần giải quyết & đề xuất các hành động khắc phục – phòng ngừa.
 • Đề xuất các chương trình khen thưởng cho TVV & CHT nhằm thúc đẩy doanh số, khuyến khích nhân viên làm việc đồng đội, theo văn hóa của Cty.
 • Đề xuất & tham gia các cuộc họp xử lý kỷ luật, giám sát việc thực hiện các biện pháp kỷ luật.

3. Khảo sát, đánh giá thị trường & khách hàng, đề xuất các kế hoạch phát triển sản phẩm mới

 • Cập nhật thông tin thị trường, thông tin đối thủ. Đưa ra những thông tin về xu hướng thị trường trong thời gian tới để lập/ điều chỉnh kế hoạch kinh doanh thích hợp. Thông tin cho CHT/TVV các chương trình của đối thủ cạnh tranh và đề xuất các giải pháp cạnh tranh.
 • Theo dõi xu hướng mẫu của thị trường nhằm cung cấp thông tin về mẫu đối với xu hướng thiết kế của Công ty, thông tin về sản phẩm của đối thủ cạnh tranh trong khu vực.

4. Chăm sóc, phát triển hệ thống

 • Tham gia công tác nghiên cứu – tìm kiếm mặt bằng nhằm đảm bảo phát triển mạng lưới phân phối theo qui hoạch.
 • Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh các cửa hàng đảm trách. Phân tích nguyên nhân kém hiệu quả. Đề xuất các giải pháp cải tiến hiệu quả kinh doanh.

5. Thực hiện các công việc khác do cấp trên giao. 

Job Requirement

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

 • Bằng cấp: Đại Học, Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh hoặc tương đương
 • Trình độ ngoại ngữ (nếu cần): giao tiếp tốt Anh văn
 • Các kiến thức cần cho ngành nghề:

  - Có kiến thức về tài chính và quản lý hàng hóa.

  - Các nguyên tắc quản lý rủi ro hàng hóa.

 • Ưu tiên ứng viên có kiến thức ngành hàng thời trang, bán lẻ, vàng bạc

CÁC KINH NGHIỆM LIÊN QUAN

 • Có kinh nghiệm trong việc quản lý kinh doanh bán lẻ trong các ngành hàng có liên quan.
 • Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

CÁC KỸ NĂNG

 • Thành thạo vi tính văn phòng (MS outlook, Excel, Word, Power Point), nắm rõ các yêu cầu vận hành của hệ thống quản lý thông tin trên hệ thống dữ liệu của công ty
 • Kỹ năng mềm:

  - Tạo ảnh hưởng (làm cho ngươi khác đồng ý thay đổi về quan điểm và thói quen)

  - Kỹ năng đàm phán, thương lượng.

  - Quản lý bán hàng:

    + Phân tích thị trường (khách hàng, đối thủ, kinh tế, ..)

    + Lập kế hoạch kinh doanh

    + Tổ chức, triển khai và kiểm soát công việc

    + Dịch vụ khách hàng (xử lý khiếu nại và các tình huống khác tại cửa hàng)

  - Huấn luyện & phát triển đội ngũ.

CÁC YÊU CẦU KHÁC

 • Sức khỏe tốt.
 • Chấp nhận đi công tác tỉnh

NĂNG LỰC CÁ NHÂN CẦN THIẾT CHO CÔNG VIỆC

 • Đề xuất và trách nhiệm
 • Phát triển kinh doanh.
 • Thực thi công việc.
 • Phương pháp, cách tiếp cận một cách hệ thống.
 • Nghiệp vụ chuyên môn.
 • Sáng tạo.
 • Giao tiếp hiệu quả.
 • Tinh thần làm việc nhóm.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

[PNJ QUẬN 2] GIAO DỊCH VIÊN NGƯỜI BẠN VÀNG

Location: Ho Chi Minh Salary: 9 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 30/07/2024

[PNJ QUẬN 4] GIAO DỊCH VIÊN NGƯỜI BẠN VÀNG

Location: Ho Chi Minh Salary: 9 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 30/07/2024

[PNJ QUẬN 9] GIAO DỊCH VIÊN NGƯỜI BẠN VÀNG

Location: Ho Chi Minh Salary: 9 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 30/07/2024

[PNJ THỦ ĐỨC] GIAO DỊCH VIÊN NGƯỜI BẠN VÀNG

Location: Ho Chi Minh Salary: 9 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 30/07/2024

CAF - Chuyên viên cao cấp Kế Hoạch Chính Sách Bán Lẻ (Senior Retail Policy Executive)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/08/2024

Chuyên Viên Cao Cấp - Thiết Kế Sản Phẩm 2D (2D Product Senior Designer)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 16/08/2024

Senior Motion Editor

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 16/08/2024

[PNJ THỦ ĐỨC] GIAO DỊCH VIÊN NGƯỜI BẠN VÀNG

Location: Ho Chi Minh Salary: 9 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 21/07/2024

[PNJ QUẬN 9] GIAO DỊCH VIÊN NGƯỜI BẠN VÀNG

Location: Ho Chi Minh Salary: 9 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 21/07/2024

[PNJ QUẬN 7] GIAO DỊCH VIÊN NGƯỜI BẠN VÀNG

Location: Ho Chi Minh Salary: 9 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 21/07/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.