Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

* Địa điểm làm việc: Cửa hàng PNJ tại 720 Cù Chính Lan, TP Hoà Bình

- Kiểm soát công nợ bán hàng của nhân viên theo chỉ tiêu đưa ra trong từng chương trình, kế hoạch.

- Tổng kết báo cáo doanh thu hàng tuần, tháng quý và năm.

- Hướng dẫn đào tạo cho đội ngũ tư vấn viên công tác liên quan đến kế toán cửa hàng

- Kiểm kê, kiểm tra, kiểm soát hàng hóa tại cửa hàng

- Thực hiện các công việc khác do cấp trên giao.

* Làm việc theo Ca

Job Requirement

- Tốt nghiệp cao đẳng các chuyên ngành kế toán, kiểm toán, ...

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm

- Có năng lực nghiệp vụ kế toán, nắm vững chế độ kế toán

- Khả năng tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch

- Khả năng tổng hợp và phân tích báo cáo

- Thành thạo tin học văn phòng

- Ưu tiên các ứng viên có hộ khẩu tại nơi ứng tuyển

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.