Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

1. Xây dựng các chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn để quản lý vận hành trong các

hoạt động kinh doanh;

2. Triển khai, truyền thông, huấn luyện, đào tạo để nhân viên hiểu và thực hiện đúng các

chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn liên quan đến vận hành hàng ngày các hoạt

động trong toàn hệ thống;

3. Thu thập thông tin, số liệu và phân tích các lỗi phát sinh thường gặp khi nhân viên thực

hiện các công việc, phân tích nguyên nhân, xây dựng giải pháp để hạn chế, kiểm soát;

4. Thực hiện giám sát việc tuân thủ, thực thi các quy định, quy trình liên quan đến vận

hành hàng ngày;

5. Thực hiện kiểm tra, kiểm soát định kỳ, đột xuất nhằm đảm bảo tính tuân thủ trong toàn

hệ thống;

6. Trực phê duyệt hồ sơ tập trung;

7. Các công việc, dự án khác theo phân công của trưởng đơn vị.

Job Requirement

● Tốt nghiệp Đại học các ngành kinh tế;

● Có kinh nghiệm 2-3 năm trong lĩnh vực thẩm định/phê duyệt các sản phẩm tài chính cá nhân; quản lý tín dụng/vận hành chung tại các ngân hàng, công ty tài chính. Điểm cộng dành cho ứng viên có kinh nghiệm viết quy trình, quy định, hướng dẫn vận hành, phát triển sản phẩm dịch vụ khách hàng cá nhân trong ngân hàng hoặc các công ty tài chính.

● Có tư duy logic, suy nghĩ đa chiều, phân tích;

● Kỹ năng thu thập, phân tích dữ liệu;

● Công việc yêu cầu có di chuyển và đi công tác bao gồm ngoại tỉnh.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

[CAF - TP. HCM] CỬA HÀNG TRƯỞNG TRANG SỨC CAO CẤP CAO FINE JEWELLERY

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 20/04/2023

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN CỬA HÀNG - HCM

Location: Ho Chi Minh Salary: 9 Tr - 12 Tr VND Expired Date: 30/04/2023

[CAF-TP. HCM] CHUYÊN VIÊN KẾ TOÁM CỤM CỬA HÀNG - THỜI VỤ 6 THÁNG

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/03/2023

Chuyên Viên Cao Cấp Kiểm Toán Nội Bộ (Senior Auditor) HCM

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/03/2023

Chuyên Viên Cao Cấp - Kế Toán Tổng Hợp

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/03/2023

CV Kế Toán Đối Soát HCM

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/03/2023

Chuyên Viên Cao Cấp Quản Trị Chiến Lược (Senior Strategy Management Executive)

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 31/03/2023

Chuyên viên cao cấp Tối ưu vận hành - HCM

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/03/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.