Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Description

Công việc chính của Nhân viên Tuyển dụng bao gồm nhưng không giới hạn trong các điểm như sau:
1. Thu hút và tuyển chọn nhân sự
● Nghiên cứu, phát triển các kênh tuyển dụng phù hợp để tạo và duy trì nguồn ứng viên phù hợp theo định hướng mở rộng mạng lưới và phát triển công ty
● Triển khai thu hút ứng viên, sàng lọc, sơ vấn, tổ chức phỏng vấn và phản hồi kết quả
● Hướng dẫn và phối hợp với các bộ phận khác trong việc phỏng vấn, đánh giá, tham vấn ra quyết định tuyển chọn
2. Xây dựng hình ảnh - thương hiệu nhà tuyển dụng
● Tham gia tổ chức hoạt động/sự kiện nội bộ, các sự kiện bên ngoài công ty (job fair, hội
thảo…), xây dựng các mối liên hệ với đơn vị cung cấp hoặc có nguồn ứng viên (trường cao đẳng, đại học…)
● Xây dựng nội dung quảng bá hình ảnh nhân sự và hoạt động của Công ty để thu hút ứng viên
3. Cải tiến quy trình, công cụ và báo cáo tuyển dụng
● Xây dựng và báo cáo/cập nhật/phân tích theo định kỳ các chỉ số đo lường hiệu quả tuyển dụng và đề xuất cải tiến quy trình làm việc để đảm bảo tuyển dụng
● Xây dựng các bài kiểm tra, câu hỏi phỏng vấn…
4. Hướng dẫn và đào tạo hội nhập và Chăm sóc/hỗ trợ nhân sự mới
5. Hỗ trợ các hoạt động quản lý nhân sự theo KPI chung của Phòng HCNS.

Job Requirement

● Kinh nghiệm 1-2 năm trong công việc tuyển dụng, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong các công ty hoạt động theo chuỗi
● Có kinh nghiệm phát triển, duy trì nguồn ứng viên
● Kỹ năng phỏng vấn, đánh giá ứng viên
● Kỹ năng viết, diễn đạt tốt; Kỹ năng biên tập hình ảnh

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

[HÀ NỘI] CHUYÊN VIÊN NHÂN SỰ (HRBP & OD)

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 30/05/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.