Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Description

1. Phân tích, xây dựng định vị giá trị cho thương hiệu nhà tuyển dụng. Lập và triển khai các kế hoạch để phát triển thương hiệu nhà tuyển dụng và thu hút ứng viên quan tâm, ứng tuyển
2. Liên hệ, làm việc với nguồn cung cấp nhân lực: các trường, trung tâm giới thiệu việc làm... để tạo mối liên kết, duy trì mối quan hệ và phát triển nguồn ứng viên cho kế hoạch tuyển dụng của Công ty.
3. Triển khai các chiến dịch quảng cáo, thu hút ứng viên trên các kênh (bao gồm Facebook Ads...) để đảm bảo nguồn ứng viên cho các đợt tuyển dụng
4. Nghiên cứu, xây dựng và thực hiện kế hoạch để hướng tới và đạt được các giải thưởng về nhân sự và môi trường làm việc
5. Truyền thông nội bộ và tham gia tổ chức các hoạt động, sự kiện nội bộ để tạo dựng môi trường văn hoá, phát huy các giá trị cốt lõi, gắn kết nhân viên
6. Phụ trách một số vị trí tuyển dụng
7. Các công việc khác được phân công từ Trưởng phòng Nhân sự

Job Requirement

● Tốt nghiệp Đại học các ngành kinh tế
● Có kinh nghiệm 1-2 năm trong các vị trí tương đương hoặc liên quan
● Hiểu biết về tạo nguồn ứng viên trên Facebook Ads, Facebook groups...
● Khả năng sáng tạo nội dung, sử dụng tốt các công cụ biên tập hình ảnh, video
● Kỹ năng tổ chức và phân tích dữ liệu
● Năng động, khả năng giao tiếp, tạo mối quan hệ tốt 

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Assistant to Chief Supply Chain Officer (Trợ Lý Giám Đốc Cao Cấp Khối Cung Ứng)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/03/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.