Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

Đối tác nhân sự - HRBP

 • Tham vấn các Đơn vị đối tác về các giải pháp quản trị nguồn nhân lực, bao gồm quản trị Nhân tài; quản trị sự thay đổi; quản trị hiệu suất; thay đổi cơ cấu tổ chức/tái cấu trúc, mô tả công việc của các chức năng, vị trí trong đơn vị phụ trách.
 • Xây dựng mối quan hệ và phối hợp chặt chẽ với Đối tác.
 • Là đầu mối liên hệ của Đối tác để tư vấn các giải pháp Nhân sự phù hợp với quy định công ty và Pháp luật.
 • Quản lý và hỗ trợ hoạch định kế hoạch về lực lượng lao động qua mỗi năm.
 • Quản lý chi phí Nhân sự hiệu quả, đúng quy định.
 • Triển khai và tư vấn xây dựng KPIs cá nhân cho các đơn vị qua mỗi năm.

Quản trị Nhân tài:

 • Nhận diện các Nhân tài trong nội bộ; đề xuất các giải pháp phát triển Nhân tài và nâng cao năng lực đội ngũ.
 • Phối hợp chặt chẽ với Bộ phận Đào tạo để triển khai và theo dõi các chương trình đào tạo nội bộ. Đề xuất các điều chỉnh để phù hợp với tình hình đơn vị đối tác.
 • Phối hợp cùng Bộ phận Tuyển dụng để thực hiện công tác thu hút, tuyển dụng Nhân tài.
  Quan hệ Lao động:
 • Phối hợp với các phòng ban có liên quan để quản lý và đảm bảo tính tuần thủ trong quá trình xử lý các quan hệ lao động: onboarding, offboarding, thuyên chuyển, thăng cấp, vi phạm lao động, tái ký, đánh giá thử việc…..
 • Phân tích các chỉ số nhân sự, nhận diện các rủi ro nhân sự, đề xuất giải pháp hiệu quả cho đối tác.
 • Cung cấp các giải pháp tối ưu về quản trị nhân sự nhằm thu hút, gìn giữ và phát triến nguồn nhân lực.

Tham gia các dự án nhân sự và các công việc khác theo sự phân công của Quản Lý.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Quản trị nhân sự, Quản trị Kinh doanh, Luật.
 • Từ 3 - 5 năm kinh nghiệm nhân sự tổng hợp, trong đó ít nhất 2 năm kinh nghiệm HRBP (kinh nghiệm HRBP mô hình Bán lẻ có qui mô lớn, phát triển nhanh là một lợi thế)
 • Có am hiểu sâu về quản trị nhân sự (phát triển tổ chức, hoạch định nguồn nhân lực, thu hút Nhân tài, Đào tạo, C&B, quan hệ lao động).
 • Khả năng Phân tích số liệu.
 • Thành thạo tin học văn phòng
 • Giao tiếp cởi mở, thân thiện, có tính thuyết phục.
 • Tư duy phân tích và giải quyết vấn đề tốt.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên viên Thương Hiệu Tuyển Dụng (Employer Branding Executive)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 23/05/2024

Chuyên Viên Cao Cấp Phát Triển Năng Lực Bán Lẻ (Sale Training)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/04/2024

[HCM] THỰC TẬP SINH TUYỂN DỤNG - TALENT ACQUISITION INTERN

Location: Ho Chi Minh Salary: 1,5 Tr - 2 Tr VND Expired Date: 24/04/2024

NHÂN VIÊN - THƯƠNG HIỆU TUYỂN DỤNG (Junior Employer Branding Executive)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 18/04/2024

CHUYÊN VIÊN CAO CẤP THU HÚT NHÂN TÀI - (SENIOR TALENT ACQUISITION EXECUTIVE)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 19/04/2024

[HCM] SENIOR HRBP SPECIALIST - CHUYÊN VIÊN CAO CẤP ĐỐI TÁC NHÂN SỰ

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 09/05/2024

[NBV] Nhân viên tuyển dụng

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 14/05/2024

[NBV] Chuyên Viên Phát Triển Thương Hiệu Tuyển Dụng

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 08/05/2024

[NBV] QUẢN LÝ BỘ PHẬN TUYỂN DỤNG (RECRUITMENT MANAGER)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/04/2024

[NBV] Nhân viên tuyển dụng tại Hà Nội

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 20/05/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.