Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

 • Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của chứng từ công nợ phải trả
 • Ghi nhận công nợ phải trả, kiểm tra/kiểm soát công nợ phải trả đúng kỳ, đúng đối tượng sử dụng & vender
 • Kiểm tra/kiểm soát tất cả các yêu cầu điều vốn CH-CN
 • Kiểm tra / kiểm soát tất cả chi phí hoạt động. Bao gồm không giới hạn: chi phí thuê MB, chi phí thuế PIT, chi phí tiện ích, chi phí bán hàng, chi phí quản lý vận hành
 • Clear công nợ phải trả, độ trễ T-1
 • Lên báo cáo công nợ phải trả theo đối tượng định kỳ tháng/quý/năm/yêu cầu
 • Thực hiện & kiểm soát các khoản trích trước, trả trước
 • Xác nhận công nợ với đối tác khi kết thúc niên độ
 • Tổ chức & lưu trữ chứng từ thanh toán có hệ thống
 • Cập nhật quy trình thanh toán, hướng dẫn thanh toán cho liên phòng ban (nếu chưa rõ)
 • Làm việc có kế hoạch và chủ động giải quyết các phát sinh
 • Các công việc khác theo phân công của quản lý trực tiếp

Job Requirement

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN:

- Tốt nghiệp ĐH hoặc CĐ chuyên nghành kế toán-tài chính, ngân hàng, thuế;

CÁC KỸ NĂNG:

- Có kinh nghiệm làm trong lĩnh vực bán lẻ vị trí tương đương ít nhất 3 năm;

- Đã sử dụng phần mềm SAP hoặc ERP. Am hiểu hệ thống;

- Xuất sắc excel, office 365;

- Có kỹ năng quản lý công việc hiệu quả;

- Chịu được áp lực công việc. Chính trực;

- Kỹ năng mềm: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc độc lập, kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng quản lý thời gian, thái độ tự tin.

CÁC YÊU CẦU KHÁC:

- Có sức khỏe tốt;

- Cẩn thận, chi tiết, nhanh nhẹn và bảo mật tốt.

NĂNG LỰC CÁ NHÂN CẦN THIẾT CHO CÔNG VIỆC:

- Xử lý tình huống nhanh, có khả năng xử lý multi-tasks cùng lúc, đa năng giải quyết vấn đề linh hoạt.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên viên cao cấp - Thanh kiểm tra Tài chính Kế toán

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 13/06/2024

[HCM] NHÂN VIÊN THỦ QUỸ

Location: Ho Chi Minh Salary: 6 Tr - 9 Tr VND Expired Date: 25/06/2024

[HCM] Chuyên viên cao cấp - Kế toán Ngân Quỹ (Ngân hàng & Tiền mặt)

Location: Ho Chi Minh Salary: 15 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 12/06/2024

[HCM] Chuyên viên cao cấp - Kế toán thuế

Location: Ho Chi Minh Salary: 15 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 12/06/2024

[HCM] CHUYÊN VIÊN CAO CẤP - KẾ TOÁN VẬT TƯ

Location: Ho Chi Minh Salary: 15 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 13/06/2024

[HCM] CHUYÊN VIÊN CAO CẤP - KẾ TOÁN THUẾ

Location: Ho Chi Minh Salary: 15 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 13/06/2024

[HCM] CHUYÊN VIÊN CAO CẤP - KẾ TOÁN NGÂN QUỸ (NGÂN HÀNG & TIỀN MẶT)

Location: Ho Chi Minh Salary: 15 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 13/06/2024

[HCM] Chuyên viên cao cấp - Phân tích Tài chính

Location: Ho Chi Minh Salary: 18 Tr - 25 Tr VND Expired Date: 12/06/2024

[HCM] Chuyên viên cao cấp - Kế toán Quản lý Hệ thống

Location: Ho Chi Minh Salary: 18 Tr - 25 Tr VND Expired Date: 12/06/2024

[HCM] NHÂN VIÊN - KẾ TOÁN CỬA HÀNG (Toàn khu vực TP.HCM)

Location: Ho Chi Minh Salary: 8 Tr - 11 Tr VND Expired Date: 11/07/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.