Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

- Kiểm soát công nợ phải thu tại Cửa hàng định kỳ tuần/tháng/quý/năm;

- Kiểm soát hàng tồn kho, hàng đi đường, hàng bảo hành, hàng mua lại tại hệ thống cửa hàng (HTCH);

- Kiểm soát hàng xuất bán nội bộ, kho hàng khuyến mại tại HTCH;

- Kiểm soát CCDC, bao bì xuất tại HTCH;

- Kiểm soát bill và hóa đơn điện tử tại HTCH;

- Kiểm soát đặt cọc của khách hàng tại HTCH;

- Đối soát công nợ, chi phí với các TTTM;

- Các kiểm soát khác liên quan tại HTCH: chi phí opex, các hình thức thanh toán, Ecode,

tiền mặt, tiền đang chuyển, thẻ,…;

- Phối hợp với HTCH thực hiện tuân thủ: quy trình, quy định, chính sách, hệ thống,..hạn chế rủi ro;

- Tham gia trực tiếp đào tạo chuyên môn & quản lý hệ thống cho HTCH;

- Tham gia đi công tác tại các HTCH kiểm soát vận hành & tuân thủ;

- Thực hiện các báo cáo định kỳ & cuối tháng;

- Các công việc khác theo sự phân công của TP hoặc trưởng bộ phận.

Job Requirement

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN:

- Tốt nghiệp ĐH hoặc CĐ chuyên ngành kế toán-tài chính, thống kê, CNTT; - Trình độ ngoại ngữ (Nếu cần)

CÁC KỸ NĂNG:

- Có kinh nghiệm làm trong lĩnh vực bán lẻ vị trí tương đương ít nhất 3 năm;

- Đã sử dụng phần mềm SAP hoặc ERP. Am hiểu hệ thống;

- Xuất sắc excel, office 365. Biết power BI;

- Có kỹ năng phân tích dữ liệu, kiểm soát dữ liệu tốt;

- Có kỹ năng quản lý công việc hiệu quả;

- Chịu được áp lực công việc. Chính trực;

- Kỹ năng mềm: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc độc lập, kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng quản lý thời gian, thái độ tự tin.

CÁC YÊU CẦU KHÁC:

- Có sức khỏe tốt;

- Cẩn thận, chi tiết, nhanh nhẹn và bảo mật tốt.

NĂNG LỰC CÁ NHÂN CẦN THIẾT CHO CÔNG VIỆC:

- Xử lý tình huống nhanh, có khả năng xử lý multi-tasks cùng lúc, đa năng giải quyết vấn đề linh hoạt.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên viên cao cấp - Thanh kiểm tra Tài chính Kế toán

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 13/06/2024

[HCM] NHÂN VIÊN THỦ QUỸ

Location: Ho Chi Minh Salary: 6 Tr - 9 Tr VND Expired Date: 25/06/2024

[HCM] Chuyên viên cao cấp - Kế toán Ngân Quỹ (Ngân hàng & Tiền mặt)

Location: Ho Chi Minh Salary: 15 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 12/06/2024

[HCM] Chuyên viên cao cấp - Kế toán thuế

Location: Ho Chi Minh Salary: 15 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 12/06/2024

[HCM] CHUYÊN VIÊN CAO CẤP - KẾ TOÁN VẬT TƯ

Location: Ho Chi Minh Salary: 15 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 13/06/2024

[HCM] CHUYÊN VIÊN CAO CẤP - KẾ TOÁN THUẾ

Location: Ho Chi Minh Salary: 15 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 13/06/2024

[HCM] CHUYÊN VIÊN CAO CẤP - KẾ TOÁN NGÂN QUỸ (NGÂN HÀNG & TIỀN MẶT)

Location: Ho Chi Minh Salary: 15 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 13/06/2024

[HCM] CHUYÊN VIÊN CAO CẤP - KẾ TOÁN THANH TOÁN

Location: Ho Chi Minh Salary: 15 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 13/06/2024

[HCM] Chuyên viên cao cấp - Phân tích Tài chính

Location: Ho Chi Minh Salary: 18 Tr - 25 Tr VND Expired Date: 12/06/2024

[HCM] NHÂN VIÊN - KẾ TOÁN CỬA HÀNG (Toàn khu vực TP.HCM)

Location: Ho Chi Minh Salary: 8 Tr - 11 Tr VND Expired Date: 11/07/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.