Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description


1. Quản lý dữ liệu & thông tin số liệu đầu vào

 • Tiếp nhận yêu cầu truy xuất dữ liệu theo yêu cầu của các BP nội bộ phòng.
 • Thu thập & phân tích dữ liệu (theo định kỳ hoặc có phát sinh)
 • Kết nối đầu mối các phòng ban, đề xuất phân quyền truy xuất dữ liệu.


2. Kiểm soát tối ưu vận hành tại hệ thống

 • Phân tích dữ liệu và nhận diện các hoạt động thực tế tại hệ thống chưa tối ưu.
 • Đưa ra cảnh báo/ đề xuất phương án tối ưu để kiểm soát hoạt động vận hành đến các chi nhánh.
 • Phối hợp với các bộ phận liên quan xây dựng kế hoạch thực hiện để tối ưu các hoạt động chưa hiệu quả.


3. Thực hiện triển khai số hóa/tối ưu/ cải tiến hoạt động vận hành

 • Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch và thực hiện số hóa/ tối ưu/ cải tiến các hoạt động tại phòng và hệ thống cửa hàng.
 • Đo lường và phân tích hiệu quả các hoạt động số hóa/ tối ưu/ cải tiến đã được triển khai để đưa ra đề xuất phương án tiếp theo.


4. Đồng hành, hỗ trợ hệ thống cửa hàng để cùng cải tiến, tối ưu chi phí liên quan các hoạt động cửa hàng

 • Tham gia triển khai các dự án liên quan đến hoạt động tối ưu vận hành tại hệ thống.
 • Theo dõi và đo lường chi phí đã tối ưu để có đề xuất cho chi nhánh.


5. Xây dựng form mẫu báo cáo tự động cho phòng

 • kế hoạch xây dựng form mẫu truy xuất dữ liệu cho các bộ phận nội bộ phòng (cố định qua các tháng).
 • Tiếp nhận báo cáo kết quả công việc các BP hàng tháng, thực hiện báo cáo cho phòng vào đầu mỗi tháng.
 • Lập kế hoạch xây dựng form mẫu báo cáo hàng tháng cho phòng (cố định qua các tháng).


6. Cải tiến tự động hóa

Liên hệ kết nối với IT lên kế hoạch chạy UAT các form mẫu báo cáo cho các bộ phận nội bộ và cho phòng.

7. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do cấp trên giao.

Job Requirement


TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

 • Bằng cấp: Đại học  - Chuyên ngành:  Quản trị Kinh doanh/ Tài chính/ Kế toán (ưu tiên chuyên ngành Tài chính)
 • Các học vấn, kỹ năng khác cần cho ngành nghề:
  • Kiến thức sản phẩm ngành Vàng.
  • Nắm vững về hoạt động vận hành hệ thống cửa hàng.
  • Nắm vững về hoạt động và cơ cấu tổ chức của công ty.
  • Nắm vững các quy trình, quy định của công ty.
  • Nắm vững các quy trình, quy định liên quan đến hệ thống.
  • Kiến thức ngành Bán lẻ.
  • Kỹ năng phân tích và lập luận logic vấn đề.
  • Kỹ năng tương tác, phối hợp các đơn vị phòng ban.


CÁC KINH NGHIỆM LIÊN QUAN

 • Số năm kinh nghiệm liên quan: 02 - 05 năm.
 • Các kinh nghiệm làm việc có liên quan đến công việc hiện tại: ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương và có tố chất kinh doanh (thực hiện được một ý tưởng kinh doanh).


CÁC KỸ NĂNG

 • Kỹ năng công việc:
  • Thành thạo vi tính văn phòng (MS outlook, Excel, Word, Power Point,...), nắm rõ các yêu cầu hoạt động vận hành của hệ thống.
  • Có kinh nghiệm sử dụng các công cụ phân tích dữ liệu như Power BI,...
  • Có kinh nghiệm áp dụng các phương pháp thống kê
 • Kỹ năng mềm:
  • Lập, kiểm soát, theo dõi kế hoạch công việc.
  • Tổ chức triển khai và hướng dẫn hệ thống.
  • Phân tích dữ liệu và nhận diện được hiện trạng, rủi ro.
  • Kỹ năng giải quyết vấn đề: sử dụng logic, khả năng nhìn nhận vấn đề từ nhiều góc độ, phân tích để giải quyết các vấn đề dựa trên dữ liệu.
  • Kỹ năng quản lý thời gian: khả năng quản lý nhiều tác vụ cùng lúc, đảm bảo hoàn thành đúng thời hạn.
  • Khả năng làm việc với dữ liệu chi tiết, đảm bảo tính chính xác của kết quả phân tích.


Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

[HÀ NỘI] CHUYÊN VIÊN PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2024

[PNJ HÀ NỘI] CHUYÊN VIÊN KINH DOANH VÀNG MIẾNG

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2024

CHUYÊN VIÊN PHÂN TÍCH - DỰ BÁO HÀNG HOÁ

Location: Ha Noi Salary: 15 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 31/07/2024

[PNJ ĐỐNG ĐA] GIAO DỊCH VIÊN NGƯỜI BẠN VÀNG

Location: Ha Noi Salary: 9 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 05/08/2024

[PNJ BA ĐÌNH] GIAO DỊCH VIÊN NGƯỜI BẠN VÀNG

Location: Ha Noi Salary: 9 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 05/08/2024

[PNJ HAI BÀ TRƯNG] GIAO DỊCH VIÊN NGƯỜI BẠN VÀNG

Location: Ha Noi Salary: 9 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 05/08/2024

[PNJ HÀ ĐÔNG] GIAO DỊCH VIÊN NGƯỜI BẠN VÀNG

Location: Ha Noi Salary: 9 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 05/08/2024

[PNJ CẦU GIẤY] GIAO DỊCH VIÊN NGƯỜI BẠN VÀNG

Location: Ha Noi Salary: 9 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 05/08/2024

[PNJ NAM TỪ LIÊM] GIAO DỊCH VIÊN NGƯỜI BẠN VÀNG

Location: Ha Noi Salary: 9 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 05/08/2024

[NBV] Nhân Viên Tư Vấn Bán Hàng (Mảng Thời Trang Cao Cấp) tại Hà Nội

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 23/07/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.