Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description


1. Thu thập, xử lý thông tin về các chỉ tiêu tài chính: kết quả kinh doanh, chi phí,tồn kho.

 • Làm việc với các bộ phận, đơn vị trực thuộc Chi nhánh để thu thập thông tin ở cấp độ cơ sở nhằm xây dựng dữ liệu tích hợp, phục vụ cho công tác phân tích tình hình hoạt động kinh doanh của toàn CN PNJ Miền Bắc và các đơn vị trực thuộc.
 • Tổng hợp và xử lý thông tin phục vụ cho nhu cầu lập kế hoạch và ra quyết định: Kế hoạch vốn, kế hoạch chi phí, kế hoạch kinh doanh …
 • Phân loại các khoản mục chi phí phục vụ phân tích hiệu quả của từng loại chi phí, từng khu vực, từng cửa hàng.
 • Xây dựng bộ dữ liệu tích hợp về tồn kho theo nhóm hàng, theo từng đơn vị để phục vụ cho việc phân tích tình hình tồn kho và đánh giá hiệu quả của từng đơn vị.
 • Cập nhật thông tin và xử lý dữ liệu nếu có thay đổi do các điều chỉnh từ HO

2.     Phân tích các khoản chi phí hoạt động và tình hình tồn kho 

 • Dựa trên các dữ liệu tích hợp để phân tích tình hình sửdụng chi phí của các đơn vị, cảnh báo nếu có bất thường và cùng Kế toán trưởngđề xuất các giải pháp để quản lý chi phí hiệu quả hơn.
 • Phân tích hiệu quả sử dụng vốn tồn tại các đơn vị, DC.
 • Kiểm soát việc sử dụng hiệu quả vốn tồn tại các đơn vị, DC
 •  Lập báo cáo quản trị theo khoản mục quan trọng (doanhthu, giá vốn, chi phí, vòng quay vốn…) theo tháng, quý, năm.
 • Báo cáo nguyên nhân của các biến động trong tháng,quý, năm của các chỉ tiêu tài chính: Chi phí, vốn, kết quả kinh doanh.
 • Đo lường và theo dõi các chỉ tiêu theo kế hoạch
 • Thực hiện tham mưu Ban lãnh đạo về các chỉ tiêu tài chính,MHTC để giúp Ban lãnh đạo có thêm thông tin cũng như căn cứ ra các quyết định hiệu quả
 • Thực hiện phân tích, cảnh báo tới các đơn vị, bộ phận trong việc sử dụng hiệu quả vốn, chi phí.
 • Thực hiện đánh giá hiệu quả tài chính các đơn vị mở mới,nâng cấp

3.     Kiểm soát chi phí hoạt động

 • Tập hợp, xây dựng ngân sách hoạt động của khu vực. Đảm bảo ngân sách xây dựng hợp lý.
 • Kiểm soát mọi phát sinh chi phí: Kiểm soát giá, công tác nghiệm thu, quyết toán.
 •  Tham mưu cho Quản lý trực tiếp, Ban lãnh đạo cách quản trị hiệu quả nhất về chi phí vận hành, nguồn vốn, chi phí đầu tư

4. Sắp xếp, cập nhật, lưu trữ thông tin

 • Lưu trữ thông tin phân tích về tình hình hoạt động kinh doanh, tồn kho và chi phímột cách khoa học. Đảm bảo dữ liệu rõ ràng, đầy đủ, chính xác để đễ dàng sửdụng, truy xuất và chuyển giao.
 • Sắp xếp và lưu trữ tài liệu báo cáo theo đúng qui định.Job Requirement


TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

 • Bằng cấp: Đại học                            - Chuyên ngành: Tài chính kế toán
 • Trình độ ngoại ngữ (nếu cần) :  Bằng B Anh văn
 • Các học vấn khác cần cho ngành nghề: Quản trị sản xuất, quản trị kinh doanh

CÁC KINH NGHIỆM LIÊN QUAN

 • Số năm kinh nghiệm liên quan: 02
 • Các kinh nghiệm làm việc có liên quan đến công việc hiện tại : Kinh nghiệm làm việc kiểm toán nội bộ

CÁC KỸ NĂNG

 • Kỹ năng công việc: Thông thạo Excel, word và khả năng sử dụng các phần mềm tin học văn phòng, phần mềm SAP- BI – ERP
 • Kỹ năng mềm: Kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề, phân tích đánh giá; kỹ năng lãnh đạo


Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

[PNJ HÀ NỘI] CHUYÊN VIÊN KINH DOANH VÀNG MIẾNG

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2024

[HÀ NỘI] CVCC Tối Ưu Và Kiểm Soát Vận Hành Bán Lẻ

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2024

CHUYÊN VIÊN PHÂN TÍCH - DỰ BÁO HÀNG HOÁ

Location: Ha Noi Salary: 15 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 31/07/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.