Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Báo cáo, phân tích tình hình hoạt động kinh doanh của chi nhánh (40%)

 • Tổng hợp , phân tích, đánh giá  số liệu hoạt động, kết quả thực hiện chỉ tiêu, giải pháp CN theo nhiệm vụ được phân công, báo cáo kết quả định kỳ/bất thường (theo yêu cầu) cho cấp trên
 • Thực hiện xử lý, phân tích các thông tin/số liệu và tiến hành làm báo cáo đánh giá tình hình hoạt động, hiệu quả kinh doanh CH,  theo ngành hàng, theo kênh (MT và GT) theo định kỳ.
 • Tham gia và theo dõi các dự án được phân công tại chi nhánh & công ty

2. Quản trị chiến lược (40%)

2.1. Tham gia xây dựng các  mục tiêu - chỉ tiêu KPIs và giải pháp của chi nhánh và của các đơn vị 

 • Đề xuất BGĐ về việc xây dựng mục tiêu-chỉ tiêu, giải pháp cho chi nhánh
 • Phối hợp với các đơn vị xây dựng mục tiêu- chỉ tiêu  KPIs, giải pháp & kế hoạch hành động của các đơn vị trực thuộc chi nhánh.

2.2. Kiểm soát hoạt động:

 • Truyền thông hướng dẫn về việc triển khai thực hiện KPIs và giải pháp của các đơn vị
 • Kiểm soát quá trình thực hiện mục tiêu – chỉ tiêu, giải pháp của chi nhánh và đơn vị
 • Đánh giá kết quả thực hiện, xác định nguyên nhân, hiệu quả
 • Hỗ trợ các đơn vị trong quá trình thực thi kế hoạch hành động đã xây dựng
 • Đề xuất phương án cải tiến, điều chỉnh các chỉ tiêu/ giải pháp, phương pháp thực hiện của các đơn vị phù hợp với mục tiêu chung của công ty
 • Giám sát việc thực hiện các chỉ đạo của BTGĐ/ BGĐ đến các đơn vị được chỉ định và kết quả thực thi.

3. Rà soát KH chỉ tiêu tài chính hệ thống (10%)

Rà soát các tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống (các chỉ số Tài chính, kinh doanh, Khách hàng)

4. Các công việc khác theo sự chỉ đạo của GĐCN (10%)

Job Requirement

- Bằng cấp: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Quản trị kinh doanh, kinh tế, tài chính...

- Có ít nhất 03 năm ở vị trí công việc liên quan đến xây dựng, quản trị hiệu suất (Kpis) hoặc phân tích kinh doanh/tài chính..

- Kỹ năng công việc: xây dựng và quản trị KPI, phân tích số liệu data lớn, quản trị công việc theo kế hoạch, sử dụng công nghệ trong công việc, lập và trình bày báo cáo

- Sử dụng hoặc hiểu biết các phần mềm, công cụ phân tích số liệu, data

- Kỹ năng mềm: Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình tốt

 

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên viên Kinh Doanh (Khách hàng Doanh nghiệp)

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 05/05/2024

[NBV] Nhân Viên Tư Vấn Bán Hàng (Mảng Thời Trang Cao Cấp) tại Hà Nội

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 23/05/2024

[PNJ HAI BÀ TRƯNG] - GIAO DỊCH VIÊN NGƯỜI BẠN VÀNG

Location: Ha Noi Salary: 8 Tr - 25 Tr VND Expired Date: 17/05/2024

[PNJ CẦU GIẤY] - GIAO DỊCH VIÊN NGƯỜI BẠN VÀNG

Location: Ha Noi Salary: 8 Tr - 25 Tr VND Expired Date: 17/05/2024

[PNJ NAM TỪ LIÊM] - GIAO DỊCH VIÊN NGƯỜI BẠN VÀNG

Location: Ha Noi Salary: 8 Tr - 25 Tr VND Expired Date: 17/05/2024

[HÀ NỘI] - CHUYÊN VIÊN TUYỂN DỤNG & THƯƠNG HIỆU TUYỂN DỤNG

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 20/05/2024

[PNJ HÀ NỘI] - GIAO DỊCH VIÊN NGƯỜI BẠN VÀNG

Location: Ha Noi Salary: 8 Tr - 25 Tr VND Expired Date: 20/05/2024

[PNJ HÀ NỘI] CHUYÊN VIÊN KINH DOANH VÀNG MIẾNG

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/04/2024

[PNJ Hà Đông] GIAO DỊCH VIÊN NGƯỜI BẠN VÀNG

Location: Ha Noi Salary: 8 Tr - 25 Tr VND Expired Date: 17/05/2024

[PNJ Đống Đa] GIAO DỊCH VIÊN NGƯỜI BẠN VÀNG

Location: Ha Noi Salary: 8 Tr - 25 Tr VND Expired Date: 17/05/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.