Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

* Công tác phát triển tổ chức

-  Triển khai theo dõi, thông tin thay đổi CCTC Công ty/ Chi nhánh.

- Thực hiện các quyết định thành lập điều chỉnh CCTC, chức năng, nhiệm vụ Chi nhánh và các phòng ban

- Quản lý, kiểm soát, triển khai, theo dõi bản mô tả công việc toàn Chi nhánh

- Triển khai xây dựng KPIs cá nhân và hành vi tại đơn vị

- Triển khai đánh giá P+ và Midle tại Chi nhánh

- Triển khai đánh giá thành tích (PMS), PIP, PDP tại Chi nhánh

* Thực hiện triển khai & tổng hợp các chương trình thi đua – khen thưởng tại Chi nhánh

-  Thực hiện triển khai chương trình SLA hệ thống

-  Thực hiện và triển khai chương trình Ngôi sao PNJ tháng/năm

Thực hiện tổng kết các chương trình thi đua – khen thưởng tại Chi nhánh theo CS thưởng ban hành

* Đảm bảo công tác soát xét công tại hệ thống/văn phòng hiệu quả và chất lượng.

- Kiểm tra, soát xét việc thực hiện chấm công trên chương trình chấm công của các đơn vị.

-Triển khai các Thông báo, hướng dẫn chấm công cho hệ thống phù hợp với từng chương trình, hoạt động tại công ty,

-Xây dưng, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nội quy, quy định về giờ giấc làm việc, đồng phục và nội quy tác phong của toàn Chi nhánh.

* Quan hệ lao động

- Tiếp nhận, tổng hợp, xử lý hồ sơ các trường hợp vi phạm quy định, nội quy công ty. Giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo theo quy định.

- Tham gia giải quyết tranh chấp lao động đám báo đúng quy định công ty và pháp luật lao động.

- Tổng hợp danh sách kỷ luật và theo dõi.

- Lưu trữ các hồ sơ kỷ luật lao động, cập nhật thông tin làm cơ đánh giá thi đua cá nhân.

* Các công việc khác theo phân công

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại Học, độ tuổi: 25 - 35t
- Có kinh nghiệm Nhân sự từ 2-3 năm, ưu tiên các bạn có kinh nghiệm Xử lý kỷ luật, quan hệ lao động ...
- Nắm rõ về Luật Lao động.​ thuế TNCN, BHXH

- Nhanh nhẹn, cẩn thận trong công việc

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

[NBV] Nhân Viên Tuyển Dụng tại Hà Nội

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 10/06/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.