Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

1.  Lập kế hoạch, tổ chức, thực hiện các chương trình đào tạo huấn luyện

- Phối hợp các đơn vị phân tích nhu cầu đào tạo năm. Xác định các hình thức đào tạo và nguồn đào tạo cho Hệ thống KD

- Xây dựng kế hoạch đào tạo hàng năm và các chương trình đào tạo phát sinh theo nhu cầu thực tế của Hệ thống KD

- Đánh giá, đề xuất các nhà cung cấp dịch vụ đào tạo phù hợp nhu cầu đào tạo.

- Tham vấn nhu cầu đào tạo, kết hợp giữa việc cung cấp các khóa đào tạo phù hợp và giải pháp nội bộ (như tuyển dụng, kèm cặp, luân chuyển công việc, …).

- Lên kế hoạch cụ thể, tổ chức và thực hiện các chương trình đào tạo

- Thực thi, cập nhật, truyền thông chính sách, quy định, quy trình đào tạo.

2. Giảng dạy hội nhập cho nhân sự mới của HTKD

- Giảng dạy kiến thức sản phẩm, các kỹ năng, chương trình theo kế hoạch đào tạo được duyệt

- Giảng dạy/huấn luyện các kỹ năng mềm cho đội ngũ KD

- Giảng dạy kỹ năng thuyết trình, kỹ năng sư phạm cho các giảng viên nội bộ 

3.Tam gia xây dựng Kế hoạch đào tạo, tài liệu, giáo trình các chương trình đặc thù cho PNJ.

4. Đánh giá nhân sự - phát triển nghề nghiệp

- Lập KH, tham gia tổ chức triển khai các dự án liên quan đến nguồn lực của Hệ thống KD như: ASM nội bộ, CHT nội bộ, Task Force…

- Trực tiếp đánh giá nhân sự đối với các chức danh của Hệ thống KD

- Phối hợp tham gia tổ chức các lớp thi TVV nâng bậc, thi tay nghề thợ nữ trang theo kế hoạch

- Đề xuất, tham vấn xây dựng đội ngũ nhân sự nòng cốt.

- Tham vấn, đề xuất nhân sự kế thừa.

5.Kiểm soát chất lượng đào tạo & báo cáo.

Job Requirement

- Tuổi từ 25 - 34t

- Ứng viên có kinh nghiệm ở vị trí tương đương từ 02 năm trở lên

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên.

- Kỹ năng yêu cầu: tự tin trước đám đông, Thuyết trình, Giao tiếp tốt

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm training trong ngành bán lẻ...

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

[PNJ HÀ NỘI] CHUYÊN VIÊN KINH DOANH VÀNG MIẾNG

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/04/2024

CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG & PARTNERSHIP

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/04/2024

[NBV] Nhân viên tuyển dụng tại Hà Nội

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 20/05/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.