Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm

KẾ TOÁN TRƯỞNG- CTY CAO ( Công Ty Thành Viên của PNJ)

  • Hồ Chí Minh
  • Trưởng nhóm / Giám sát
  • Nhân viên chính thức
  • 2 - 3 Năm
  • Lương thỏa thuận
  • Kế toán / Kiểm toán
  • Không giới hạn

Mô Tả Công Việc

1. Lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế:

- Báo cáo chi tiết tài khoản: Bảng cân đối phát sinh tổng hợp, Sổ cái tài khoản.

- Báo cáo vốn bằng tiền: Phải đảm bảo tính hợp lý, hợp lệ của các khoản thu/chi phát sinh trong kỳ. Rà soát, đối chiếu với chi tiết từng tài khoản đối ứng (131, 331, 336, 5111….).

- Báo cáo công nợ: Đối chiếu công nợ theo từng khoản phát sinh, chi tiết theo từng đối tượng nợ.

- Báo cáo TS, CCDC: Thực hiện đối chiếu với các tài khoản làm phát sinh tăng/ giảm TS, CCDC trong tháng. Tạo mã TS, CCDC, phân nhóm, tính khấu hao theo đúng quy định Công ty.

- Báo cáo hàng hóa: Căn cứ trên biên bản đối chiếu, xác nhận thừa thiếu, các khoản đối ứng với từng tài khoản liên quan đảm bảo tính chính xác của tất cả các phát sinh trên báo cáo tổng hợp hàng hóa trong kỳ.

- Báo cáo thuế: Kê khai thuế trong kỳ, lập báo cáo sử dụng Hóa đơn tài chính, các báo cáo thống kê khác trong kỳ theo đúng quy định, thời hạn của cơ quan Thuế.

- Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất.

2. Kiểm tra, kiểm soát công nợ:

- Công nợ nhân viên: công nợ tạm ứng, công nợ hàng hóa…Các trường hợp công nợ tồn lâu, công nợ chưa thể thu hồi hết toàn bộ trong kỳ phải làm tờ trình xin hướng xử lý.

- Công nợ Công ty, Chi nhánh khác: Thực hiện đối chiếu, cấn trừ các khoản công nợ mua bán nội bộ, thanh toán hộ Chi nhánh trong kỳ làm căn cứ lên Báo cáo kế toán.

- Công nợ với đối tác: Kiểm tra công nợ phát sinh trong kỳ, công nợ tồn đọng, công nợ thanh toán theo tiến độ, thời hạn thanh toán theo từng đối tượng công nợ để có kế hoạch thu hồi/thanh toán nợ hợp lý.

- Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất.

3. Giám sát việc thực hiện quy chế quản lý tài chính Công ty:

- Thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát hệ thống theo sự phân công của BP Kế toán CN

- Chứng từ phải hợp lệ, hợp lý, đúng quy định, chế độ tài chính kế toán của Nhà nước và Công ty.

- Tuân thủ đầy đủ các quy trình/quy định quản lý, sử dụng tài sản, nguồn vốn của Công ty.

- Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất.

4. Tổ chức lưu trữ, bảo mật các hồ sơ, chứng từ, tài liệu kế toán và kiểm kê

- Lưu trữ chứng từ, tài liệu kế toán theo đúng tiêu chuẩn, quy định của Công ty, Chi nhánh.

- Thực hiện các thủ tục bảo mật thông tin về các số liệu kế toán an toàn, hiệu quả.

- Thực hiện công tác kiểm kê theo phân công của BP Kế toán.

- Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất

Yêu Cầu Công Việc

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

·          Bằng cấp:    Đại học

·          Chuyên ngành: Kế toán, kiểm toán                                                 

CÁC KINH NGHIỆM LIÊN QUAN

·          Số năm kinh nghiệm liên quan: 03 năm

·          Các kinh nghiệm làm việc có liên quan đến công việc hiện tại:

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.