Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

THỢ NỮ TRANG - PNJ BẠC LIÊU

 • Bac Lieu
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Other
 • 1 - 2 Years
 • Negotiable
 • Other
 • PNJ - CN CAN THO
 • 01/10/2019

Job Benefit

 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Training & Development

Job Description

- Thực hiện các công việc sửa chữa, bảo hành tất cả sản phẩm vàng/bạc do Cửa hàng trưởng phân công, đặc biệt là công đoạn đánh bóng.
- Bảo quản tài sản được cấp trong ngày để thực hiện sản xuất

Job Requirement

- Học vấn: 9/12 trở lên, sức khỏe tốt.
- Có kiến thức về sản phẩm nữ trang.
- Kinh nghiệm làm vị trí tương đương ít nhất 01 năm.
- Ưu tiên Thợ biết làm hàng tay, vô hột đá quý, đánh bóng.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.