Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

QUẢN LÝ KHU VỰC KÊNH BẠC - HỒ CHÍ MINH

 • Ho Chi Minh
 • Manager
 • Permanent
 • Bachelor
 • 3 - 5 Years
 • Competitive
 • Retail / Wholesale
 • Sales Dept
 • 10/08/2018

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

* Hoạch định và triển khai các hoạt động kinh doanh tiếp thị tại các cửa hàng quản lý :

- Thiết lập chỉ tiêu doanh thu cho các cửa hàng trong khu vực theo hàng quý, năm dựa trên chỉ tiêu doanh số đã được giao.

- Kiểm soát và đôn đốc việc thực hiện kế hoạch kinh doanh và hàng hóa theo chỉ tiêu của các cửa hàng và đề xuất giải pháp xử lý phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh.

- Kiểm soát tồn vốn, chi phí và lợi nhuận cụm quản lý , kịp thời đưa ra hướng giải quyết và đề xuất giải pháp thích hợp cho từng thời điểm.

- Đảm bảo việc duy trì cửa hàng chuẩn & NPS của các cửa hàng trong cụm thông qua việc kiểm tra, đánh giá và huấn luyện hàng tháng.

- Kiểm soát việc giải quyết khiếu nại của các cửa hàng và giải quyết các khiếu nại vượt ngoài phạm vi của cửa hàng trưởng. Phối hợp các phòng/bộ phận khác giải quyết  các khiếu nại/phản ánh của khách hàng, đảm bảo hài hòa lợi ích của các bên.

- Phối hợp, tương tác thường xuyên với các khu vực khác về tình hình bán hàng và hàng hóa.

- Tham gia việc đánh giá mẫu theo định kỳ, đề xuất thiết kế mẫu mới dựa trên mẫu bán chạy/mẫu theo xu hướng mới/ mẫu lead thị trường theo định kỳ 6 tháng / lần.

- Đề xuất, phối hợp triển khai và kiểm soát các chương trình Marketing tại các cửa hàng trong khu vực.

- Thực hiện các báo cáo phân tích, đánh giá và báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh theo định kỳ  tháng/quý/năm.

- Tham gia họp cửa hàng hàng tháng để nhận diện và giải quyết các vấn đề kinh doanh.

* Quản lý, giám sát và phát triển nhân sự tại các cửa hàng :

- Điều phối nhân viên bán hàng trong khu vực quản lý.

- Giám sát các cửa hàng trưởng thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ được phân công.

- Huấn luyện, đánh giá công tác đào tạo và huấn luyện nhân viên các cửa hàng ( 2 lần/cửa hàng/tháng).

- Huấn luyện/đánh giá sau huấn luyện các tư vấn viên về : kiến thức sản phẩm, tác phong, kỹ năng tư vấn bán hàng,xử lý các tình huống phản bác và khiếu nại khách hàng ít nhất 1 lần / tháng.

- Định kỳ đánh giá thành tích cho cửa hàng trưởng và kiểm soát việc đánh giá nhân viên của Cửa hàng trưởng, đề xuất phát triển nhân viên 1 lần / quý.

- Đào tạo và phát triển đội ngũ kế thừa.

- Tham gia tuyển dụng nhân sự mới , đánh giá sau đào tạo đối với chức danh cửa hàng trưởng, tư vấn viên.

- Phối hợp tổ chức và tham gia họp định kỳ theo từng tháng và đột xuất tại cửa hàng để nhận diện các vấn đề cần giải quyết và đê xuất các hành động khắc phục, phòng ngừa.

- Đề xuất các chương trình khen thưởng cho cửa hàng trưởng và tư vấn viên nhằm thúc đẩy doanh số , khuyến khích nhân viên làm việc đồng đội, theo văn hóa công ty.

- Đề xuất và tham gia các cuộc họp xử lý kỷ luật, giám sát việc thực hiện các biện pháp kỷ luật.

* Khảo sát, đánh giá thi trường và khách hàng, đề xuất các kế hoạch phát triển sản phẩm mới :

- Cập nhật thông tin thị trường, thông tin đối thủ. Đưa ra những thông tin về xu hướng thị trường trong thời gian tới để lập / điều chỉnh kế hoạch kinh doanh thích hợp. Thông tin cho tư vấn viên các chương trình của đối thủ cạnh tranh và đề xuất các giải pháp cạnh tranh.

- Theo dõi xu hướng mẫu của thị trường nhằm cung cấp thông tin về mẫu đối với xu hướng thiết kế của công ty, thông tin vê sản phẩm của đối thủ cạnh tranh trong khu vực.

- Thực hiện báo cáo về thị trường : đối thủ cạnh tranh, giá sản phẩm, mẫu mã, xu hướng mới...cho Giám Đốc Khối Bán Lẻ / Giám Đốc Bán Lẻ Vùng theo định kỳ / theo quý và khi có phát sinh cần thiết.

* Chăm sóc, phát triển hệ thống :

- Tham gia công tá nghiên cứu-tìm kiếm mặt bằng nhằm đảm bảo phát triển mạng lưới phân phối theo quy hoạch.

- Tham gia đóng góp ý kiến trong việc thiết kế layout cho cửa hàng mới / sữa chửa cửa hàng.

- Xây dựng mô hình tài chính cho cửa hàng khai trương mới.

- Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh các cửa hàng đảm trách sau thời gian khai trương ( sau 3 tháng ). Phân tích nguyên nhân kém hiệu quả, đề xuất các giải pháp cải tiến hiệu quả kinh doanh và đánh giá kết quả thực hiện hàng quý.

* Thực hiện một số nhiệm vụ khác do cấp trên giao.

Job Requirement

- Bằng cấp : Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh hoặc tương đương.

- Các học vấn khác cần cho ngành nghề :

+ Có kiến thức về tài chính và quản lý hàng hóa.

- Các nguyên tắc quản lý rủi ro hàng hóa.

- Ưu tiên ứng viên có kiến thức ngành hàng thời trang, bán lẻ, vàng bạc.

- Số năm kinh nghiệm liên quan : ít nhất 3 năm trở lên.

- Các kinh nghiệm liên quan đến công việc hiện tại : Quản lý kinh doanh bán lẻ trong các ngành hàng có liên quan.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.