Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Nhân Viên Nhân Sự ( Thời vụ 6 tháng)

  • Ho Chi Minh
  • Experienced (Non - Manager)
  • Part Time
  • Negotiable
  • Human Resources
  • Unlimited

Job Description

- Kiểm tra, lưu trữ hồ sơ nhân viên

- Cập nhật thông tin dữ liệu lên phần mềm

- Theo dõi tái ký HĐLĐ nhân viên

- Theo dõi chấm công hằng tháng của các phòng ban

-Thực hiện các công việc khác do trưởng bổ phận giao

Job Requirement

-Ngoại hình khá, vui vẻ, hòa đồng, chu đáo, cẩn thận

-Khả năng chịu áp lực cao

- Sử dụng tốt các phần mềm vi tính: Word, Excel, 

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.