Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

KẾ TOÁN TRƯỞNG- BIÊN HÒA

  • Ho Chi Minh
  • Team Leader / Supervisor
  • Permanent
  • Negotiable
  • Accounting / Auditing / Tax
  • Unlimited

Job Description

Tổ chức thực hiện các nghiệp vụ hạch toán kế toán

- Chỉ đạo công tác thu thập, xử lý thông tin, hạch toán số liệu kế toán chi tiết.
- Tiếp nhận, kiểm tra và đối chiếu cân đối số liệu. Phát hiện sai sót và hướng dẫn, phối hợp với các kế toán chi tiết xử lý, điều chỉnh phù hợp.
- Kiểm tra việc lập các báo cáo kế toán, báo cáo thuế và các giải trình chi tiết
- Chỉ đạo cung cấp thông tin, số liệu kế toán, lưu trữ, bảo mật các hồ sơ, chứng từ, tài liệu liên quan theo yêu cầu của ban lãnh đạo Công ty và cơ quan quản lý Nhà nước
Quản lý và điều hành công việc của cán bộ nhân viên trong phòng

 

- Phổ biến các nội quy, chính sách đến toàn cán bộ, nhân viên trong phòng và giám sát kiểm tra việc thực hiện.
- Phân công sắp xếp công việc, hướng dẫn, hỗ trợ các kế toán trong phòng và hệ thống cụm
- Giám sát nhắc nhở và đánh giá kết quả thực hiện công việc của nhân viên; đề xuất, khen thưởng, xử phạt nhân viên theo đúng quy định.
Tổ chức triển khai và chỉ đạo, kiểm tra việc sử dụng, quản lý chi phí, tài sản, nguồn vốn của Công ty

- Tổ chức kiểm tra, soát xét các khoản thu/chi tài chính; các nghĩa vụ thu, nộp ngân sách Nhà nước. Rà soát, đối chiếu và đôn đốc, thu hồi công nợ.
- Theo dõi, giám sát quá trình sử dụng các khoản chi tiêu tài chính, mua sắm tài sản, trang thiết bị. Phát hiện các trường hợp sử dụng chi phí, tài sản không đúng mục đích và báo cáo, đề xuất xử lý.
- Tổ chức phối hợp với các bộ phận liên quan thu và quản lý tiền bán hàng/cung cấp dịch vụ … và thanh toán, quyết toán các khoản chi đối với cán bộ nhân viên/đối tác/khách hàng. Tổ chức quản lý két/tiền mặt của Công ty.
- Giám sát việc thực hiện quy chế quản lý tài chính Công ty, phát hiện và ngăn ngừa các trường hợp vi phạm.
Tham mưu Giám đốc, xây dựng và kiện toàn hệ thống quản lý tài chính - kế toán phù hợp với các quy định của pháp luật và đặc điểm của Công ty:

- Tổ chức soạn thảo và đề xuất ban hành các quy chế quản lý tài chính, quản lý chi tiêu nội bộ
Xây dựng các quy trình, biểu mẫu chuyên môn nghiệp vụ, quy trình hạch toán kế toán, thanh quyết toán…
- Tổ chức hướng dẫn và giám sát việc thực hiện tại các phòng ban/đơn vị trực thuộc
Điều phối và đề xuất:

- Điều phối tiền phù hợp với tình hình kinh doanh cửa hàng tại đơn vị
- Soát xét các khoản công nợ phát sinh, các khoản công nợ quá hạn, tồn đọng và đề xuất xử lý
- Soát xét các lượng hàng tồn đọng
Đào tạo

- Xác định nhu cầu nhân sự, đề xuất và thực hiện tuyển dụng.
- Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, xây dựng đội ngũ nhân viên kế toán phòng.

Quyền Lợi:

+ Chế độ đãi ngộ cạnh tranh. Lương tương xứng năng lực.
+ Thưởng hấp dẫn , bao gồm : Tháng 13, Tháng 14, Tháng 15. Thưởng vào các dịp lễ tết, Thưởng đột xuất cho cá nhân có thành tích xuất sắc, Thưởng theo kết quả kinh doanh công ty ….
+ Các khoản đóng bảo hiểm được thực hiện tốt hơn Luật quy định.
+ Bảo hiểm tai nạn, sức khỏe, kiểm tra sức khỏe định kì cho tòan bộ nhân viên.
+ Chế độ đào tạo: Chương trình định hướng nghề nghiệp rõ ràng cho nhân viên. Được tham gia các khóa đào tạo trong và ngoài nước.
+ Các họat động tập thể: Team Building, Ngày hội gia đình, Văn nghệ, CLB thể dục thể thao, nghỉ mát…
- Môi trường làm việc:
+ Thời gian làm việc: 48 tiếng/ 1tuần.
+ Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và năng động.
+ Cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp không giới hạn.

Job Requirement

Kỹ năng công việc:

- 1 năm kinh nghiệm vị trí Kế toán trưởng

- Có khả năng quản lý, lập kế hoạch và tổ chức thực hiện
- Phân tích và xử lý vấn đề
- Nắm vững và am hiểu quy định pháp luật về Thuế, nguyên tắc chuẩn mực tài chính kế toán, nghiệp vụ hạch toán kế toán
Kỹ năng mềm:

- Thành thạo tin học văn phòng, trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ, kiên định, bản lĩnh

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.