Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

CHUYÊN VIÊN LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG ( JAVA , JAVASCRIPT )

 • Ho Chi Minh (Phu Nhuan District)
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 1 - 2 Years
 • 14,000,000 - 18,000,000 VND
 • IT - Software
 • 31/07/2018

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

1.Thực hiện xây dựng, bảo trì và phát triển các dự án phần mềm (Trọng số 70%)

 • Tiếp nhận các dự án được phân công từ trưởng phòng.
 • Phối hợp với trưởng nhóm để đánh giá kế hoạch thực hiện cho từng dự án.
 • Thực hiện dự án theo kế hoạch.
 • Tìm hiểu nhu cầu người dùng thông qua tài liệu URD, SRS và các tài liệu phân tích khác.
 • Phối hợp chặt chẽ với phòng dịch vụ & điều phối dự án CNTT để đảm bảo tính đúng đắn khi thực hiện các yêu cầu
 • Báo cáo quá trình thực hiện dự án cho trưởng nhóm lập trình/ trưởng bộ phận.
 • Thực hiện kiểm thử và đóng gói phần mềm sau khi hoàn thành dự án.

2. Hỗ trợ triển khai các hệ thống phần mềm (Trọng số 20%)

 • Hỗ trợ triển khai dự án phần mềm đã phát triển theo sự điều phối của trưởng bộ phận.
 • Tham giá quá trình cài đặt cấu hình database, application, report server
 • Báo cáo quá trình hỗ trợ triển khai cho trưởng bộ phận

3. Hỗ trợ Đào tạo (Trọng số 10%)

 • Hỗ trợ hướng dẫn UAT cho nghiệp vụ.
 • Hỗ trợ đào tạo, tập huấn các cá nhân, bộ phận sử dụng phần mềm.

*** QUYỀN LỢI/ MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC

- Chế độ đãi ngộ cạnh tranh.

- Lương tương xứng năng lực. Thưởng hấp dẫn, bao gồm: Tháng 13, 14, 15. Thưởng vào các dịp lễ tết, Thưởng đột xuất cho cá nhân có thành tích xuất sắc, Thưởng theo kết quả kinh doanh công ty ….

- Các khoản đóng bảo hiểm được thực hiện tốt hơn Luật quy định.

- Bảo hiểm tai nạn, kiểm tra sức khỏe định kì cho toàn bộ nhân viên.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và năng động.

- Cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp không giới hạn.

- Chế độ đào tạo: Chương trình định hướng nghề nghiệp rõ ràng cho nhân viên. Được tham gia các khóa đào tạo trong và ngoài nước.

- Các họat động tập thể: Team Building, Ngày hội gia đình, Văn nghệ, CLB thể dục thể thao, nghỉ mát…

Job Requirement

 • Bằng cấp: Đại học- Chuyên ngành: Công nghệ thông tin
 • Số năm kinh nghiệm liên quan: 1 - 2 năm trở lên.
 • Kỹ năng tư duy logic
 • Kỹ năng trình bày
 • Kỹ năng tiếp cận và giải quyết vấn đề
 • Kỹ năng tìm hiểu, đọc hiểu tài liệu tiếng Anh

CÁC YÊU CẦU KHÁC

·          Am hiểu về:

Web technologies: Servlet, JSP, Spring MVC, Seam, JSF, GWT, Sencha

Web UI: HTML, CSS, Javascript, JQuery

Backend framework: Spring, EJB, Seam

Database: Oracle, PostgreSQL,  MySQL, MongoDB, H2, Derby, SQL Server

Middleware technologies: JMS, Integration framework such as Spring Integration, Camel, Jboss Drools, Virtual Database (Jboss Teiid).

Server/Client side programing for background processes: Netty, JPos

Partner connection: Socket, Webservice, Restful

Event processing: Esper, Jboss Drools

Scripting: Groovy, Beanshell

Indexing: Apache Lucene, Hibernate Search, Apache Solr

Other  technologies: SMPP, Mail Service, Socket ISO8583, BPM, Quartz, GIS, JasperReport, HSM, EhCache, JPA, Hibernate, JMX, Regex, Ldap, Hazelcast, GridGain.

Application Server: JBOSS, TOMCAT, Oracle Weblogic

Development environment: Eclipse, STS, SVN, Maven, Hudson, Sonar, Nexus

Testing: JUnit, JMeter, Selenium

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.