Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs
No. Job title Location Date posted
1 [PNJ WATCH] CHUYÊN VIÊN ĐÀO TẠO KHỐI SALES Ho Chi Minh 15/11/2018
2 NHÂN VIÊN KẾ TOÁN CỬA HÀNG TẠI PNJ ĐÀ NẴNG Da Nang 15/11/2018
3 NHÂN VIÊN THỦ QUỸ - BÌNH CHÁNH Ho Chi Minh 12/11/2018
4 TRƯỞNG BỘ PHẬN MUA HÀNG-KHỐI CUNG ỨNG Ho Chi Minh 09/11/2018
5 CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ DỰ ÁN CAO CẤP (PHÒNG QUẢN TRỊ DỰ ÁN - HỘI SỞ PNJ) Ho Chi Minh 30/10/2018
6 TƯ VẤN VIÊN - PNJ HAI BÀ TRƯNG Ho Chi Minh 29/10/2018
7 TƯ VẤN VIÊN - PNJ CO.OPMART PHAN RÍ (BÌNH THUẬN) Binh Thuan 28/10/2018
8 QUẢN LÝ NGÀNH HÀNG Ho Chi Minh 19/10/2018
9 THỢ NỮ TRANG - PNJ QUẬN 3 Ho Chi Minh 09/10/2018
10 TRADE MARKETING MANAGER Ho Chi Minh 11/09/2018
11 CHUYÊN VIÊN TUYỂN DỤNG (CÔNG TY THÀNH VIÊN PNJ) Ho Chi Minh 26/06/2018
12 [MÓNG CÁI - QUẢNG NINH ] CỬA HÀNG TRƯỞNG Quang Ninh 14/06/2018
13 [MÓNG CÁI - QUẢNG NINH ] KẾ TOÁN CỬA HÀNG Quang Ninh 14/06/2018
14 [MÓNG CÁI - QUẢNG NINH ] TƯ VẤN VIÊN Ha Noi
Quang Ninh
14/06/2018
15 [MÓNG CÁI - QUẢNG NINH ] BẢO VỆ NỘI BỘ Ha Noi
Quang Ninh
14/06/2018
16 [PNJ Hà Nội] TỔ TRƯỞNG AN NINH NỘI BỘ Ha Noi 30/05/2018
17 [ TP BẮC NINH & TỪ SƠN] CỬA HÀNG TRƯỞNG Bac Ninh 25/05/2018
18 [ CHÍ LINH - HẢI DƯƠNG] CỬA HÀNG TRƯỞNG Hai Duong 25/05/2018
19 [Móng Cái - Quảng Ninh] Thủ Quỹ Làm Việc Theo Ca Quang Ninh 14/06/2018
20 NHÂN VIÊN THỦ QUỸ - LONG THÀNH Dong Nai 06/11/2018
Job by location

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.